VRABČIAR

Folklórna skupina (FSk) vznikla v roku 1977 v Krásne nad Kysucou, ako ženská folklórna skupina. Postupom času, vznikom mesta Krásna na Kysucou sa FSk rozrástla o mužov.
Námety na scénické spracovanie pásiem a zvykov čerpá z autentických výpovedí predkov, ako i piesňového repertoáru mesta a regiónu. Svojimi vystúpeniami i približuje život a zvyky našich predkov: Drápanie peria, Zvyky jari – Vynášanie Moreny, Sadenie zemiakov, Pletenie košíkov – U košikára, Svätojánske ohne- Pasenie kráv, Čarovanie, Kutie kosy, Zbieranie liečivých bylín, Príprava na svadbu, Čepčenie nevesty, Dlávenie kapusty, Ondrejovské zvyky, Na Luciu, Odchod do Ameriky.

122070939 369285097843266 1154031407019115704 n

Ženská folklórna skupina Turzovanka má miesto pôsobenia v hornokysuckom meste  Turzovka. Folklórny život v tomto   meste je  viac ako 16 rokov spojený s jej činnosťou. Vznikla z iniciatívy piatich žien a  prijala názov Ženská folklórna skupina Turzovanka.

V roku 1974 začala svoju činnosť Folklórna skupina pod vedením Márie Kaličiakovej.

FSK RAKOVANKA OZ2017 Stara Bystrica

Folkórna skupina Rakovanka vznikla pred viac ako štyridsiatimi rokmi. V tom čase v obci  Raková pôsobili dve folklórne skupiny – folklórna skupina ,ktorá účinkovala pri Zväze žien. Členiek v tejto skupine bolo sedem. Vedúcou tejto skupiny bola Mária Cechová – učiteľka. Druhá folklórna skupina v tom čase pôsobila pri miestnej organizácii Slovenského červeného kríža, založená Gabrielou Šutákovou a Máriou Bukovanovou.

FSk Ozvena Čierne

Sme FSk Ozvena, pôsobíme v  kysuckej dedinke Čierne . Chceme zachovať tradície a odovzdávať ich ďalším pokoleniam, za týmto účelom vznikla v roku 1977 ženská spevácka skupina. V súčasnej dobe vo FSk Ozena je 18 členov  spievajú ženy aj muži, ktorí hrajú aj na hudobné nástroje. Vystupujeme v pôvodných krojoch,  v repertoári máme aj slovenské ľudové piesne.