DUO Monika Mintáchová a Pavlína Pavlusíková spolu spievajú už nejeden rôčik, zúčastňujú sa mnohých vystúpení na folklórnych festivaloch a podujatiach.

 

 

 

Sólistky vystupujú vo FSk Vígľašanka z Olešnej a sú jej členkami od jej založenia, ich záľubou sú piesne Trávnice, ľudový folklór a starodávne zvyky, ktoré reprezentujú na rôznych podujatiach.

 

Slávka má 16 rokov a na heligónke hrá od 10 rokov. Heligónka a spev ju baví, preto sa pravidelne zúčastňuje rôznych vystúpení a festivalov na Slovensku ale aj na Morave. Okrem heligónky sa venuje aj spevu a hre na klavír.

 

 

Mgr. Anton Moják v minulosti viedol súbor Ozvena, teraz v ňom pôsobí ako vedúci hudby. Bol riaditeľom Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Ako spevák pochodil celý svet. Tento rok sa stal víťazom  regionálnej súťažnej prehliadky Piesne domova za okres Čadca v kategórii sólisti - speváci a získala postup na krajskú postupovú súťaž Stretnutie s piesňou, ktorá sa bude konať 25.9. 2016 v Zázrivej.

 

 

Viera Korhelíková sa venuje hudbe už od detstva. Folklór je jej veľkým koníčkom. Vystupovala vo viacerých folklórnych súboroch. Účinkuje i v speváckej skupine Krasňanka.

 

 

 

Valika je členkou Detskej folklórnej skupiny Bukovinka. V skupine účinkuje už 10 rokov. Piesne, ktoré dnes Valika zaspieva, sa spievali v minulosti pri práci, aby im robota rýchlejšie ubúdala. Tento rok bola na regionálnej súťažnej prehliadky Piesne domova za okres Čadca porotou odporučená v kategórii sólisti – speváci na postup na krajskú postupovú súťaž Stretnutie s piesňou, ktorá sa bude konať 25.9. 2016 v Zázrivej.