Rozhovory s umelcami

V tomto roku si folklórna skupina Staškovanka pripomína 40. výročie svojho vzniku. Počas tohto obdobia sa v skupine vystriedalo mnoho žien i mužov a bolo pripravených množstvo scénických zvykoslovných pásiem. O histórii i súčasnosti tohto zoskupenia nám porozprávala vedúca folklórnej skupiny pani Jarmila Hrtúsová.

Rozhovor s Annou Vlčkovou, pedagóg Základnej umeleckej školy v Kysuckom Novom Meste.

10 otázok Anne Škereňovej z Krásna nad Kysucou.

10 otázok Linde Orieščikovej z Horného Vadičova, výtvarníčke a členke Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov, ktoré pracuje pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci, organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja:

Pán Jozef Zajac je šikovný kysucký remeselník, ktorého prácu poznajú široko ďaleko. V sérii rozhovorov s našimi umelcami sme 10 otázok položili i jemu.

S folklórom žije od mladosti, stál pri vzniku Folklórneho súboru Drevár v Krásne nad Kysucou. Od tej doby je s ním dennodenne spätý a s ním celá jeho rodina. Svoju prácu má vo svojom srdci ako dar, ktorý si veľmi váži. Porozprávala som sa s Jozefom Murínom st. z Krásna nad Kysucou.