10 otázok Linde Orieščikovej z Horného Vadičova, výtvarníčke a členke Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov, ktoré pracuje pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci, organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja:

oriscikova.jpg

Linda, ste rodáčka z Horného Vadičova, môžete nám priblížiť Vašu doterajšiu výtvarnú dráhu?
Začínala som pod vedením pána učiteľa Jána Rajteka v Základnej umeleckej škole v Kysuckom Novom Meste,čo ma ďalej motivovalo k štúdiu na Umeleckej škole v Topoľčanoch. Po ukončení štúdia som rozvíjala svoje nadobudnuté skúsenosti nielen v komornej tvorbe, ale i v realizácii interiérových a exteriérových mozaík.

Keďže preferujete keramickú tvorbu pred tou výtvarnou, môžete nám opísať počiatok práce s keramikou až po finálny výrobok?
Venujem najmä keramickej tvorbe, pálenej glazovanej keramike a experimentovaniu rôznych materiálov v kombinácii s hlinou. Pokúsim sa opísať proces vzniku výrobku: modelovaciu hlinu riadne vymiesime, zbavíme rôznych nečistôt, bubliniek a začneme modelovať náš nápad, myšlienku, predstavu. Keď sme s dielom spokojný, tak ho necháme vysušiť, čo môže trvať niekoľko dní, ba aj týždne, pretože to záleží od podmienok a tvaru diela. Dobre vysušený výrobok dáme na prvý výpal, čo je okolo 980 až 1000 stupňov. Výpal trvá 10 až12 hodín, po výpale a vychladnutí vyberieme výrobok a nanesieme naň glazúru, ktorú môžeme nanášať striekaním, máčaním... Potom opäť oglazovaný výrobok vložíme do pece, kde sa nám vypaľovacia teplota bude odvíjať od použitých glazúr, čo je od 900 až po 1500 stupňov, po výpale výrobok vyberieme. Medzitým sa modlíme, aby nám výrobok vyšiel podľa našich predstáv, pretože tak ako hlina aj glazúra je tvárna ako život sám.

Kde hľadáte námety pre svoju tvorbu?
Život sám, okolitý svet,životné momenty, situácie, okolnosti, radosť, smútok...

Zrejme každý výtvarník má rád niečo iné, špecifické. Čo je tým Vaším naj?
Myslím si, že pre každého človeka by mal byť tým naj on sám (čiže vaše city, vaše myšlienky, vaše pocity, vaše túžby...) ak to budeme brať po výtvarnej stránke, tak jednoznačne HLINA. Hlina je ako človek, tvárna ako život.Nikdy neviete, čím vás prekvapí, zaskočí, pokorí, poteší, zarmúti a pritom sme to my sami, ktorí mu vlastnými rukami, schopnosťami, túžbami dávame zmysel bytia a večnej túžby po pochopení podstaty...

Výtvarníctvo /keramika/ má veľa techník. Ktorú vo svojej tvorbe uprednostňujete vy a kde zaraďujete vašu výtvarnú tvorbu?
Mojej tvorbe v súčasnom období je najmä môj zámer ponoru sa do psychológie človeka, prevažujú klasicizujúce atribúty, najmä v reliéfnom stvárnení hláv, portrét v dielach: Premena, Uvedomenie, Kubánka...., rada s keramikou experimentujem a skúšam rôzne techniky, kombinácie kov, sklo, zrkadlo ako napr. v dielach: Každý iným smerom, Pokoj, Kozmos, Kto si?
Ste členkou ŠTÚDIA neprofesionálnych výtvarníkov, ktoré pracuje pri KKS v Čadci. Čo Vám prinieslo členstvo v Štúdiu?
Možnosť verejného prejavu a prihovoriť sa cez umenie ľudom a možno tak trochu ich postaviť k zamysleniu sa, spoznania nových ľudí a ich pohľad, názor,umelecký prejav ...
Vaše diela boli už veľakrát vystavené na autorských i spoločných výstavách VÝTVARNÉ SPEKTERUM, kde pravidelne získavate ocenenia. I v tomto roku ste za keramiku POKOJ,KAŽDÝ INÝM SMEROM bola ocenená v regionálnej a následne i v krajskej súťažnej výstave VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2014, potešili vás tieto ocenia, kde všade ste už mala vystavené svoje diela?
Áno, potešilo ma to. Vystavovala som v Žiline, v Topoľčanoch, v Kysuckom Novom Meste, v Čadci, v Krásno nad Kysucou a v Turzovke.
Snom každého neprofesionálneho umelca je, prejsť všetky postupové súťažné kolá až do celoštátnej súťaže, ktorá bude v Trenčíne, vám sa to podaril, aký mate pocit, vidieť svoje diela vystavené medzi autormi z celého Slovenska?
Je to dobrý pocit.Najmä, keď idete do toho s tým vedomím, že nič od toho neočakávate a zrazu ste tam ...
Ktorými umelcami, i svetového mena, ste inšpirovaná vo svojej výtvarnej tvorbe?
Inšpirovaná niekým, niečím, hmm..? Inšpirovať sa dá od každého, nemám presne špecifikovaného autora, pre mňa umelec svetového mena je život.
Je veľa významných umelcov, ktorí sa svojou tvorbou zapísali do histórie tohto krásneho umenia, výstavu ktorého umelca, by ste si nenechali ujsť?
JOZEF MAŘETKA, SCHIELE, RODEN.
Vaše životné krédo?
Tu a teraz.
Mladej kysuckej autorke prajeme veľa úspechov v jej umeleckej kariére, aby vedomosti, ktoré načerpala, pretavovala do svojej keramickej tvorby, ktorou obohacuje návštevníkov výstav, a tak prináša svojimi dielami radosť a potešenie nám všetkým.


                                           Emília Jašurková, odborná pracovníčka KKS v Čadci