Divadlo a prednes

GB3

Utorok 6. júna 2023 sa v Dome kultúry v Čadci odohralo edukatívne divadelné predstavenie pre žiakov MŠ v Čadci. Predstavenie si pre deti pripravili žiaci Detského a mládežníckeho divadelného súboru EVA, ktorí odohrali divadelné predstavenie Guľko Bombuľko.
Réžia a dramaturgia: Miroslava Mravcová
Pedagogické vedenie: Eva Matysová, Laura Stráňavová
Hudobná spolupráca: Liliana Vaňková, Radka Andrisáková, Laura Stráňavová
Členovia divadelného súboru sú žiaci ZUŠ J. Potočára v Čadci a hlavnú postavu Guľka Bombuľka stvárnil Alex Zbončák, ktorý je zároveň absolventom II. stupňa literárno-dramatického odboru.
Ďakujeme vedúcim za čas, ktorý venujú deťom a mládeži a rozvíjajú ich talenty a zároveň za pekný umelecký zážitok pre všetkých účastníkov.

IMG 2764 klokočov2

Putovná výstava Divadlo cez objektív začala svoju druhú etapu. Bude prezentovaná v meste a obciach, ktoré sa v 55. ročníku Palárikovej Rakovej zapojili ako noví partneri podujatia. Momentálne sa nachádza v obci Klokočov. Atmosféru v sobášnej sieni obce bude spríjemňovať fotografická tvorba divadla nielen počas uvítania detí v obci, ktoré sa koná raz ročne, ale aj v čase od 29. mája 2023 do 15. júna 2023.

DW T2

Piatkové popoludnie 19. mája 2023 sme strávili v spoločnosti recitačného kolektívu zo Spojenej školy v Turzovke TURZOCREW, ktorý funguje pod vedením  Evky Dodekovej. Pripravili sme pre nich prvý divadelný workshop, ktorý sa realizoval pod odborným vedeným Evky Matysovej v spolupráci s mestom Turzovka v kultúrnom dome R. Jašíka Turzovka. Tento workshop bol zameraný na objasnenie základov hereckých techník. Snahou bolo odbúrať získané návyky, prijať výzvy a vedome pracovať s hereckými prostriedkami. Vo forme jednoduchých etúd sme pracovali so situáciami. Ide o prvú sériu divadelných workshopov, ktorá stretla u žiakov s veľkým záujmom a aktivitou. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu na ďalších spoločných stretnutiach.

Yellow White Simple Theater Festival Party Facebook Event Cover 1

Pre recitačný kolektív zo Spojenej školy v Turzovke TURZOCREW sme pripravili divadelný workshop. Realizuje sa pod odborným vedeným Evky Matysovej v spolupráci s mestom Turzovka 19. mája 2023 v kultúrnom dome R. Jašíka Turzovka.

IMG 2468

Srdečne gratulujeme Kataríne Janesovej, ktorá získala špeciálnu cenu za herecký výkon v inscenácii Veselá jeseň, ktorú odohrala s Divadelným súborom Jána Palárika na krajskej postupovej súťaži a prehliadke neprofesionálneho divadla dospelých Turčianske javisko. DS Jána Palárika Čadca získal čestné uznanie v kategórii neprofesionálneho divadla dospelých II. Prúdy tradičného divadla. Organizátor Turčianske kultúrne stredisko v Martine v dňoch 22. – 24. apríla 2023, spoluorganizátormi súťaže boli Slovenské komorné divadlo v Martine a Národné osvetové centrum.

VM2023 PDF page 0001

2.-5. máj 2023 - VAJANSKÉHO MARTIN 2023 - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, divadiel poézie a detských recitačných kolektívov, ktorú realizovalo Turčianske kultúrne stredisko a Literárne múzeum SNK v Martine. 

Región Kysúc na krajskej prehliadke zastupovali víťazi okresných kôl za okres Čadca a Kysucké Nové Mesto vo všetkých kategóriách a jeden recitačný kolektív.