Divadlo a prednes

 

 Putovná výstava Divadlo cez objektív sa presunula do obce Zborov nad Bystricou. Atmosféru v ZŠ Zborov nad Bystricou  bude spríjemňovať fotografická tvorba divadla v čase od 18. januára 2023 do 3. februára 2023. Autorom fotografií je Richard Novák, z Čadce ktorý zachytil jedinečné momenty nášho ochotníckeho festivalu Palárikovej Rakovej. Putovnou výstavou, by sme chceli priblížiť momenty z divadelných predstavení v rámci kysuckých miest a obcí, ktoré sa spolupodieľali na organizácii 54. Palárikovej Rakovej.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovala výtvarnú súťaž pre deti materských škôl predškolského veku „Vianoce“.
Kysuckí predškoláci sa mali možnosť vďaka svojim pedagógom zapojiť do súťaže, v rámci ktorej mali za úlohu pripraviť kolektívne ľubovoľné dielo na tému „Vianoce“ (kresbu, maľbu, priestorovú kompozíciu, koláž, úžitkový alebo dekoračný predmet, a pod.),všetky výtvarné techniky boli povolené.
Účastníci súťaže posielali fotografie prác spoločne s prihláškou.

 

Putovná výstava Divadlo cez objektív sa presunula do mesta Krásno nad Kysucou. Atmosféru v Kultúrnom dome v Krásne nad Kysucou bude spríjemňovať fotografická tvorba divadla v čase od 14. decembra 2022 do 17. januára 2023. Autorom fotografií je Richard Novák, z Čadce ktorý zachytil jedinečné momenty nášho ochotníckeho festivalu Palárikovej Rakovej. Putovnou výstavou, by sme chceli priblížiť momenty z divadelných predstavení v rámci kysuckých miest a obcí, ktoré sa spolupodieľali na organizácii 54. Palárikovej Rakovej.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovala workshop divadelnej a literárnej improvizácie pod názvom IMPROVIZUJ. Workshop sa uskutočnil 24. novembra 2022 v prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnici v Čadci v rámci projektu Naše Kysuce 2022, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Odbornými lektormi boli Mgr. art. Lukáš Jurko a Bc. Róbert Máťuš, herci a divadelníci NEVADIVADLA, členovia improvizačnej skupiny SkeCZ.

 Vo štvrtok 3. novembra 2022 pripravilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline súťaž Sárova Bystrica. V rámci krajského kola súťaže sa v priestoroch Kultúrneho centra Hoffmann v Žiline predstavilo dvanásť súťažiacich v prvej kategórii (15 – 18 rokov) a dve súťažiace v druhej kategórii (19 – 25 rokov). Kysucký región na súťaži reprezentovali štyria víťazi Kysuckého mikrofónu 2022. Matúš Máca z Gymnázium Kysucké Nové Mesto sa stal víťazom Krajskej Sárovej Bystrice v prvej kategórii a Ivana Rechtoríková z Čadca skončila druhá v druhej kategórii. Rozhodovala odborná porota v zložení Lucia Langová, moderátorka, Andrea Miková, redaktorka TV JOJ, a Marian Lechan. Víťazom srdečne blahoželáme.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo regionálnu súťažnú prehliadku mladých moderátorov celoslovenskej súťaže Sárova Bystrica, na Kysuciach známej ako Kysucký mikrofón.

Postupová súťaž sa uskutočnila 17. októbra 2022 v Dome Kultúry v Čadci. Partnerom podujatia boli Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci. Hlavným mediálnym partnerom bol PETIT PRESS, a. s., ktorý zabezpečil ceny pre víťazov.