Divadlo a prednes

IMG 3134 marina2

Štvrtok 22. júna 2023 sa v Dome kultúry v Čadci odohrala predpremiéra divadelnej hry Marína.
V uvedenom predstavení sa spojili dva, na oko nezlučiteľne fenomény, študenti Detského a mládežníckeho divadelného súboru Eva pod vedením Evky Matysovej a moderátori a redaktori TV Junior v Čadci, ktorí pôsobia pod vedením Vierky Strýčkovej.

ohlasy

55. Palárikova Raková a spolupráca so Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta humanitných vied, odbor mediamatika a kultúrne dedičstvo.
Študentky Žilinskej univerzity Petra Výbochová a Martina Jombíková "mapovali" národnú súťažnú prehliadku ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby ... dozviete sa v OHLASOCH 55. PALÁRIKOVEJ RAKOVEJ https://online.fliphtml5.com/oxuvz/wguo/
strieborná medaila za zenský herecký výkon K.Janesová Veselá jesen

Odborný časopis Javisko sa zameriava na neprofesionálne divadlo a umelecký prednes, mapuje život divadelných súborov, divadelníkov. A mapoval aj 55. Palárikovu Rakovú...

GB3

Utorok 6. júna 2023 sa v Dome kultúry v Čadci odohralo edukatívne divadelné predstavenie pre žiakov MŠ v Čadci. Predstavenie si pre deti pripravili žiaci Detského a mládežníckeho divadelného súboru EVA, ktorí odohrali divadelné predstavenie Guľko Bombuľko.
Réžia a dramaturgia: Miroslava Mravcová
Pedagogické vedenie: Eva Matysová, Laura Stráňavová
Hudobná spolupráca: Liliana Vaňková, Radka Andrisáková, Laura Stráňavová
Členovia divadelného súboru sú žiaci ZUŠ J. Potočára v Čadci a hlavnú postavu Guľka Bombuľka stvárnil Alex Zbončák, ktorý je zároveň absolventom II. stupňa literárno-dramatického odboru.
Ďakujeme vedúcim za čas, ktorý venujú deťom a mládeži a rozvíjajú ich talenty a zároveň za pekný umelecký zážitok pre všetkých účastníkov.

IMG 2764 klokočov2

Putovná výstava Divadlo cez objektív začala svoju druhú etapu. Bude prezentovaná v meste a obciach, ktoré sa v 55. ročníku Palárikovej Rakovej zapojili ako noví partneri podujatia. Momentálne sa nachádza v obci Klokočov. Atmosféru v sobášnej sieni obce bude spríjemňovať fotografická tvorba divadla nielen počas uvítania detí v obci, ktoré sa koná raz ročne, ale aj v čase od 29. mája 2023 do 15. júna 2023.

DW T2

Piatkové popoludnie 19. mája 2023 sme strávili v spoločnosti recitačného kolektívu zo Spojenej školy v Turzovke TURZOCREW, ktorý funguje pod vedením  Evky Dodekovej. Pripravili sme pre nich prvý divadelný workshop, ktorý sa realizoval pod odborným vedeným Evky Matysovej v spolupráci s mestom Turzovka v kultúrnom dome R. Jašíka Turzovka. Tento workshop bol zameraný na objasnenie základov hereckých techník. Snahou bolo odbúrať získané návyky, prijať výzvy a vedome pracovať s hereckými prostriedkami. Vo forme jednoduchých etúd sme pracovali so situáciami. Ide o prvú sériu divadelných workshopov, ktorá stretla u žiakov s veľkým záujmom a aktivitou. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu na ďalších spoločných stretnutiach.