Ponuka vzdelávania

MŠ vzdelavanie

Spoznávajme  krásy nášho kultúrneho dedičstva a vytvárajme u detí predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam nášho regiónu a ľudového umenia. S týmto zámerom ponúka Kysucké kultúrne stredisko v Čadci predškolským zariadeniam v regióne tvorivé dielne a interaktívne prednášky.

 

vzdelavanie specialne skoly

Spoznávajme v školách krásy nášho kultúrneho dedičstva a vytvárajme u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam nášho regiónu a ľudového umenia. S týmto zámerom ponúka Kysucké kultúrne stredisko v Čadci špeciálnym základným školám v regióne tvorivé dielne a interaktívne prednášky.

ZŠ PONUKA VZDELAVANIA

Spoznávajme v školách krásy nášho kultúrneho dedičstva a vytvárajme u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam nášho regiónu a ľudového umenia. S týmto zámerom ponúka Kysucké kultúrne stredisko v Čadci základným školám v regióne tvorivé dielne a interaktívne prednášky.