Ponuka vzdelávania

kulturniček

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pripravilo pre žiakov základných škôl zážitkový vzdelávací program, obsahom ktorého sú prednášky o histórii regiónu Kysúc, remeselné a výtvarné tvorivé dielne, ukážky tradičných pracovných činností a interaktívne prednášky na témy z tradičnej ľudovej kultúry. Deti tak bližšie spoznajú kultúrne dedičstvo regiónu, tradičné ľudové remeslo, novšie formy remeselných i výtvarných techník, ktorých základy si prostredníctvom tvorivých dielní osvoja. Cieľom vzdelávania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia, spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.

kulturniček

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pripravilo pre žiakov základných škôl zážitkový vzdelávací program, obsahom ktorého sú remeselné a divadelné tvorivé dielne, ukážky tradičných pracovných činností a interaktívne prednášky na témy z tradičnej ľudovej kultúry. Deti tak bližšie spoznajú kultúrne dedičstvo regiónu, tradičné ľudové remeslo, novšie formy remeselných techník, ktorých základy si prostredníctvom tvorivých dielní osvoja. Novinkou je divadelná dielňa pod vedením lektora so zámerom rozvíjať tvorivosť detí a motivovať ich k záujmovej umeleckej činnosti a voľnočasovým aktivitám. Cieľom vzdelávania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia, spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, vytváranie vzťahu k divadlu a umeniu ako takému.

kulturniček

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pripravilo pre deti predškolských zariadení zážitkový vzdelávací program, obsahom ktorého sú remeselné a divadelné tvorivé dielne, ukážky tradičných pracovných činností a interaktívne prednášky na témy z tradičnej ľudovej kultúry. Deti tak bližšie spoznajú kultúrne dedičstvo regiónu, tradičné ľudové remeslo, novšie formy remeselných techník, ktorých základy si prostredníctvom tvorivých dielní osvoja. Novinkou je divadelná dielňa pod vedením lektora so zámerom rozvíjať tvorivosť detí a motivovať ich k záujmovej umeleckej činnosti a voľnočasovým aktivitám. Cieľom vzdelávania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia, spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, vytváranie vzťahu k divadlu a umeniu ako takému.