Výtvarníctvo, foto, film

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby regiónu Kysúc organizuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum. Súťaž je určená pre neprofesionálnych výtvarníkov vo veku nad 15 rokov. 

Srdečne Vás pozývame na výtvarný workshop - akvarel pod vedením akad. maliara Pavla Mušku z Kysuckého Nového Mesta, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. 2. 2023 v Dome kultúry v Čadci. Začiatok je o 9 hod.. Poplatok je 10 €. Prihlásiť sa môžete: https://forms.gle/GVNNz9JfzqLkbEm98. Workshop je zameraný na maľbu akvarelom. Poplatok vo výške 10 € sa platí na mieste. Obed, materiál (papier, farby, štetce) bude zabezpečený. Lektorom je akad. maliar Pavol Muška z Kysuckého Nového Mesta. Workshop sa koná v rámci vzdelávacieho projektu Naše Kysuce 2023, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.

Regionálne kolo celoštátnej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby na Kysuciach bude od 3. 3. do 26. 3. 2023. Vernisáž výstavy a vyhlásenie výsledkov bude 3. 3. 2023 v Dome kultúry v Čadci o 17.00 hod. V tento deň sa bude konať aj vzdelávací seminár a rozborový seminár. Na oba semináre Vás srdečne pozývame. Organizátorom je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum Odporúčaná téma pre tento ročník je IDENTITA.

 V rámci vzdelávacieho projektu Naše Kysuce 2022  Na palete zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci päť podujatí pre neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc. Z toho boli dva výtvarné workshopy pod vedením akad. maliara Pavla Mušku z Kysuckého Nového Mesta. Jeden workshop Naše mestá/Čadca bol zameraný na maľbu Mesta Čadce akrylom na plátno.

Prihlasiť sa do súťaže AMFO 2023 môžete do 7. 2. 2023 (utorok) zaslaním formulára: 

https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

Členovia Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci vystavujú svoje diela v Kysuckom múzeu v rámci výstavy Od Ondreja do Troch kráľov.