Výtvarníctvo, foto, film

DSCF7242

V sobotu 18. 2. 2023 sme v Dome kultúry v Čadci absolvovali výtvarný workshop v rámci vzdelávacieho projektu Naše Kysuce 2023, Na palete - akvarel pod vedením akad. maliara Pavla Mušku z Kysuckého Nového Mesta. Zúčastnilo sa ho 8 neprofesionálnych výtvarníkov z Kysúc a zo Žiliny. Výtvarníci sa učili maľovať akvarelovou technikou najskôr na mokrý papier, neskôr na suchý.

Výtvarné spektrum 1

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby regiónu Kysúc organizuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum. Súťaž je určená pre neprofesionálnych výtvarníkov vo veku nad 15 rokov. 

AKVAREL

Srdečne Vás pozývame na výtvarný workshop - akvarel pod vedením akad. maliara Pavla Mušku z Kysuckého Nového Mesta, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. 2. 2023 v Dome kultúry v Čadci. Začiatok je o 9 hod.. Poplatok je 10 €. Prihlásiť sa môžete: https://forms.gle/GVNNz9JfzqLkbEm98. Workshop je zameraný na maľbu akvarelom. Poplatok vo výške 10 € sa platí na mieste. Obed, materiál (papier, farby, štetce) bude zabezpečený. Lektorom je akad. maliar Pavol Muška z Kysuckého Nového Mesta. Workshop sa koná v rámci vzdelávacieho projektu Naše Kysuce 2023, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.

Plagát AMFO 2023 info.docx page 0001

Neprofesionálni fotografi na Kysuciach si môžu porovnať svoju tvorbu v regionálnom kole celoštátnej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby na Kysuciach, ktorá bude tento rok v marci. Víťazné fotografie a tie, ktoré určí porota na výstavu si budete môcť pozrieť od 3. 3. do 26. 3. 2023 v Dome kultúry v Čadci. Do krajského kola postupujú ocenené fotografie a fotografie s čestným uznaním. Vernisáž výstavy a vyhlásenie výsledkov bude 3. 3. 2023 v Dome kultúry v Čadci o 17.00 hod. Predtým, od 14.30 hod. bude prebiehať vzdelávací seminár, rozborový seminár. Na oba semináre srdečne pozývame všetkých, nielen účastníkov súťaže. Organizátorom je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum.

Naše mestá

 V rámci vzdelávacieho projektu Naše Kysuce 2022  Na palete zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci päť podujatí pre neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc. Z toho boli dva výtvarné workshopy pod vedením akad. maliara Pavla Mušku z Kysuckého Nového Mesta. Jeden workshop Naše mestá/Čadca bol zameraný na maľbu Mesta Čadce akrylom na plátno.

AMFO 2023 prihlas sa

Prihlasovanie so súťaží organizovaných Národným osvetovým strediskom v Bratislave prebieha prostredníctvom online formulárov
https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie