Výtvarníctvo, foto, film

Základy spracovania filmu

Dňa 19. mája 2022 o 14.30 hod. sa bude konať v Dome kultúry v Čadci tvorivý workshop pre začiatočníkov „Základy spracovania filmu“ pod vedením lektora Petra Kotrhu zo Žiliny. Účastníci sa naučia spracovať natočený materiál v strihacom programe davinci resolve. Dozvedia sa základné princípy filmovej a strihovej skladby. Absolvujú kompletnú cestu od importu videí do programu, cez strih – spracovanie po exportovanie videa a jeho distribúciu na sociálne siete a do archívu.

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na predajnú kolektívnu tematickú výstavu členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, ktorá je nainštalovaná v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici. Počas výstavy pod názvom Jarná paleta si v termíne od 14. 4. do 6. 6. 2022 môžete pozrieť, ale aj zakúpiť výtvarné diela autorov: Dušana Chilého z Dunajova, Edity Sabelovej zo Staškova, Emy Mosorovej z Oščadnice, Gabriely Pastorkovej z Čadce, Jarmily Teichgrabovej z Čadce, Williama Jaroša z Čadce. Výstavu pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Obcou Stará Bystrica.

Spoločná fotografia zúčastnených vernisáže Výtvarné spektrum 2022

Dňa 7. 4. 2022 o 16.00 hod. bola slávnostnou vernisážou sprístupnená výstava regionálneho kola celoštátnej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc Výtvarné spektrum 2022, počas ktorej boli vyhlásené výsledky a odovzdané ocenenia. Vďaka hudobným vstupom Nadeždy Podmanickej zo Starej Bystrice bol umocnený slávnostný ráz celého podujatia.

DSCF1072

Dňa 7. 4. 2022 o 12.00 hod. sa v knižnici Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci konal odborný seminár na tému Dejiny výtvarného umenia pod vedením lektora prof., PaedDr. Jaroslava Uhela, ArtD. z Liptovského Mikuláša, vedúceho Katedry výtvarnej výchovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, profesora pre voľné výtvarné umenie. Študenti si tak mohli vypočuť zaujímavosti z oblasti umenia – z jeho histórie, ale aj zo súčasnosti, napr. mnoho ľudí používa pre označenie najnovších diel pojem moderné umenie.

Možnosti 1

Seminár na tému Dejiny výtvarného umenia, ktorý je realizovaný v rámci vzdelávacieho projektu Naše Kysuce 2021 sa uskutoční 7. 4. 2022 o 12.00 hod. v priestoroch Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci - v knižnici. Prednášajúci je prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia. Organizuje ho Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Gymnáziom Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

DSCF0761

Dňa 19. 3. 2022 sa 10 kysuckých neprofesionálnych výtvarníkov v Dome kultúry v Čadci pod vedením prof. Jaroslava Uhela venovalo monotypii, ktorá je „výtvarnou technikou na pomedzí grafiky a maľby. S grafikou má spoločný určitý počet výtlačkov, s maľbou ju spája zas okolnosť, že jednotlivé výtlačky sú čiastočne rozdielne...“ uviedol v teoretickej časti lektor.