Propozície a prihlášky

25. Rozprávačské Lodno plagát 2023

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pripravuje v dňoch 14. - 15. októbra 2023 /sobota, nedeľa/ 25. ročník celoslovenskej prehliadky rozprávačov Slovenska ROZPRÁVAČSKÉ LODNO, v rámci ktorej súťažia v slovnom prejave majstri hovoreného slova z celého Slovenska.
Srdečne pozývame všetkých záujemcov o hovorené slovo, aby sa do súťaže prihlásili a prezentovali svoje príbehy, či už prežité, vypočuté, odpozorované alebo vymyslené.
Bližšie informácie, propozície a prihlášku nájdete tu: Propozície_Rozprávačské_Lodno_2023.pdf

Prihláška_Rozprávačské_Lodno_2023-_doslelí.docx

Prihláška_Rozprávačské_Lodno_2023-_doslelí.pdf

Prihláška_Rozprávačské_Lodno_2023_-_deti.docx

Prihláška_Rozprávačské_Lodno_2023_-_deti.pdf

 

MAGNIFIKAT

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s farnosťami regiónu Kysúc dáva do pozornosti, že 02. decembra 2023 o 15:30 hod. sa bude v Kostole sv. Bartolomeja v Čadci konať  Koncert MAGNIFIKAT. Pôjde o prehliadku chrámových zborov a farských spevokolov Kysúc. 

NOSITELIA TRADÍCIÍ uputávkový plagátjpg

 

 

Propozície k NOSITELIA TRADÍCIÍ 2023 celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín -  regionálne kolo KYSUCE.

 

Súťaž sa uskutoční 3.júna 2023 v Dome kultúry v Čadci.

Prihlásiť sa je potrebné do 15.mája 2023!

 

Propozície_-_NOSITELIA_TRADÍCIÍ_-_regionálne_kolo_KYSUCEpdf.pdf

 

Do súťaže sa súťažiaci prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: Nositelia tradícií – Národné osvetové centrum (nocka.sk), v časti „chcem sa prihlásiť“.

 

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum.

51. FF OCHODNICA uputávkový plagát

 

 

Propozície + prihláška k 51. FF Ochodnica  -  Folklórny festival Ochodnica (FF Ochodnica) je regionálnym festivalom folklórnych skupín regiónu Kysúc. V roku 2023 ide o súťažnú prehliadku folklórnych skupín. 

Prihlásiť sa je potrebné do 14.5.2023!

 

FF_Ochodnica_propozicie__prihlaska_2.7.2023.pdf

 

 

Zberotvorba 1

Radi tvoríte v kolektíve a zároveň vám nie je ľahostajná naša planéta? Tak poďte súťažiť o pekné (aj zážitkové ceny) s nami... ak ste pedagógom, rodičom žiaka I. stupňa ZŠ alebo žiakom samotným, povedzte to všetkým a poďte do toho!  Je tu súťaž ZBEROTVORBA! Všetky informácie nájdete v propozíciách... 

 

Cineama 2023 page 0001

Hlavným partnerom, odborným garantom a vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum. Hlavným organizátorom Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, spoluorganizátorom Kysucká knižnica v Čadci. Bližšie info ohľadom celoštátnej súťaže sa môžete dočítať: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/cineama/