Propozície a prihlášky

Regionálne kolo 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka v Šali
pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto 16. marec 2023 v Mestskom kultúrno-športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste.

Regionálna postupová súťaž Zlatá priadka detskej dramatickej tvorivosti je základným stupňom vrcholného podujatia 50. ročníka Zlatá priadka v Šali.
Súťaž je určená deťom a mládeži do 15 rokov a nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. Súťaž sa koná každý rok.

Do súťaže sa súbory prihlasujú vyplnením elektronického formulára na webovej stránke: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit .
Termín uzávierky prihlášok regionálneho kola : do 17. februára 2023.

Propozície_Zlatá_priadka_2023.pdf

 

69. Hviezdoslavov Kubín 2023
- obvodné a okresné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy

69. Hviezdoslavov Kubín 2023
- regionálna súťaž divadiel poézie a detských recitačných kolektívov

Propozície si môžete stiahnuť tu:     

 Propozície_-_69_Hviezdoslavov_Kubín_2023.pdf

Propozície k 29. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov - ENIKI BENIKI -  regionálne kolo KYSUCE.  

Propozície ENIKI BENIKI regionálne kolo KYSUCE 2023

Regionálne kolo 48. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých

Belopotockého Mikuláš 2023 v Liptovskom Mikuláši a
8. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých FEDIM 2023 v Tisovci

pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto 25. februára 2023 v Mestskom kultúrno-športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste.

„VIANOCE“
súťaž pre deti materských škôl predškolského veku
Vyhlasovateľom súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Termíny:
01. 12. 2022 - 19. 12. 2022 – prihlasovanie a zasielanie fotografii prác do súťaže
20. 12. 2022 - 09. 01. 2023 do 14.00 hod. – hlasovanie facebook KKS
10. 01. 2023 –13.01.2023 odovzdanie cien

 Propozície_Vianoce_2022.doc

Závazná_prihláška.docx

 

 

Vážení priatelia divadelného umenia, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Čadca a Obcou Raková začalo pripravovať 55. Palárikovu Rakovú, národnú súťažnú prehliadku ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby.
Záujemcovia o zapojenie sa do súťaže si môžu nájsť potrebné informácie v priložených propozíciách.