Propozície a prihlášky

 

 

 

Tento rok chce Kysucké kultúrne stredisko v Čadci zorganizovať Rozprávačské Lodno ako jednodňové súťažné podujatie. Pre mimoriadnu situáciu by podujatie malo prechodný charakter.

 Propozície_a_prihláška_24._Rozprávačské_Lodno_-_dospelí.pdf

Propozície_a_prihláška_24._Rozprávačské_Lodno_-_dospelí.doc

24._Rozprávačské_Lodno_prihláška_deti.pdf

24._Rozprávačské_Lodno_prihláška_deti.docx

 

regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti

 

Propozície a prihlášku nájdete tu: DETI_DEŤOM_2022-_propozície.pdf

Propozície k regionálnemu kolu celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí  Vidiečanova Habovka 2022

Propozície_VidiečanovaHabovka_2022-KKSvČadci.pdf

KKSvČadci-Propozície_VidiečanovaHabovka_2022.doc

 

 Propozície k 28. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov - regionálne kolo KYSUCE:

Propozície_EnikiBeniki2022_KKSvCA.doc

Propozície_EnikiBeniki2022_KKSvCA.pdf

KRÁSA SLOVA 2022
- obvodné a okresné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy

SLOVÁ, HRA A MY 2022
- regionálna súťaž divadiel poézie a detských recitačných kolektívov

Propozície si môžete stiahnuť tu:                    

 

Vážení priatelia divadelného umenia, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Čadca a Obcou Raková začalo pripravovať 54. Palárikovu Rakovú, národnú súťažnú prehliadku ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby.
Záujemcovia o zapojenie sa do súťaže si môžu nájsť potrebné informácie v priložených propozíciách