Propozície a prihlášky

Schránka01

Milí priatelia,

v tomto roku pripravuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, postupovú regionálnu súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov V rytme ľudového tanca, ktorá sa bude konať 21. marca 2019 v Dome kultúry v Čadci. 

Všetky potrebné informácie o súťaži nájdete v priložených PROPOZÍCIÁCH.

Autor: J. Vrábel, Podvysoká

index

 

Postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby na krajskej úrovni sa bude konať nasledovne:

Uzávierka krajského Výtvarného spektra je 7. 5. 2019. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude počas slávnostnej vernisáže dńa 31. mája 2019 o 14.00 hod vo výstavných priestoroch v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke. Rozborový seminár krajského Výtvarného spektra bude 31. mája 2019 od 11.30 do 13.00 hod. v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke pred vernisážou. Výstava krajského Výtvarného spektra bude od 31. 5. do 30. 6. 2019 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke.

Propozície ku krajskému Výtvarnému spektru nájdete tu: Propozície_-_krajské_VS_2019.pdf

index

 

Postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2019 na regionálnej úrovni sa bude konať nasledovne:

Uzávierka regionálneho Výtvarného spektra: 25. 3. 2019 (prihlasuje sa elektronicky cez: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/, výtvarné diela priniesť do KKS v Čadci. Výber regionálneho Výtvarného spektra bude 2. 4. 2019. Rozborový seminár a vernisáž výstavy regionálneho Výtvarného spektra bude 5. 4. 2019 o 15.00 hod. vo foyer Domu kultúry v Čadci. Výstavu si môžu milovníci výtvarného umenia pozrieť v termíne od  5. 4. - 28. 4. 2019 vo foyer Domu kultúry v Čadci.

Propozície na regionálne Výtvarné spektrum nájdete tu: Propozície_-_regionálne_VS_2019.pdf

 

 

DSCN6411

regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti

Propozície a prihlášku nájdete tu: DETI DEŤOM 2019 - propozície

CINEAMA pozvánka 0012


Neprofesionálni filmári regiónu Kysúc sa môžu aj tento rok prihlásiť do postupovej súťaže neprofesionálnych filmárov CINEAMA 2019, ktorú organizuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Súťaž je postupová a má 3 stupne. Koná sa na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni. Základným stupňom súťaže je regionálne kolo, odkiaľ môžu diela postúpiť do krajského kola a následne do celoštátneho.

P.O.Hviezdoslav

KRÁSA SLOVA 2019
- obvodné a okresné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy

SLOVÁ, HRA A MY 2019
- regionálna súťaž divadiel poézie a detských recitačných kolektívov

Propozície si môžete stiahnuť tu: Propozície 65. Hviezdoslavov Kubín