Vzdelávanie

V rámci projektu Naše Kysuce 2023 si vypočujú žiaci II. stupňa v ZŠ Ochodnica a ZŠ s MŠ Nesluša zaujímavé informácie o minulosti nášho regiónu. Lektorom bude historik Marián Liščák a do spomínaných škôl sa vyberieme už 8. februára 2023.

O spoluprácu pri príprave preventívnej prednášky pre členov svojej základnej organizácie nás požiadalo i jej vedenie v Starej Bystrici. V rámci výročnej členskej schôdze, ktorú pripravili v Hoteli Bystričan vo štvrtok 26. januára 2023, sme tak mali možnosť opäť zabezpečiť preventívne vzdelávanie v oblasti zdravia s pracovníčkou RÚVZ v Čadci pani Andreou Gerátovou.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ v Čadci pripravuje preventívnu prednášku pre seniorov zameranú na ochranu zdravia, života a majetku s názvom „BEZPEČNÁ JESEŇ ŽIVOTA“. Bude sa konať v utorok 31. januára o 13.00 hod. pre členov ZO JDS Korňa na obecnom úrade v Korni. 

Preventívnu prednášku z oblasti zdravia pripravujeme tento týždeň pre ZO JDS Stará Bystrica. Bude sa konať vo štvrtok 26. januára popoludní v Hoteli Bystričan. O program sa postará aj ĽH Starejší. 

V stredu 11. januára popoludní sa členovia ZO JDS Nová Bystrica stretli na výročnej členskej schôdzi, v rámci ktorej im Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo zaujímavý program.

V úvode všetkých pozdravila predsedníčka základnej organizácie pani Elena Jančulová a privítala aj okresnú predsedníčku JDS pani Margitu Ďurišovú.

V stredu 11. januára 2023 popoludní sa pracovníčky RÚVZ v Čadci stretnú so seniormi ZO JDS Nová Bystrica. Pripravili si pre nich dve prednášky v rámci cyklu Prevencia zdravia. O program sa postará aj ĽH Starejší.