Vzdelávanie

S radosťou sme prijali pozvanie pani učiteľky Janky Petrovičovej prísť s prednáškou „Kysucké povesti“ do ZŠ s MŠ Makov. V stredu 18. mája dopoludnia lektorka Zuzana Zuzčáková Gacíková v dvoch blokoch porozprávala žiakom 6. – 8. ročníka zaujímavosti zo svojho výskumu o povestiach v našom regióne. Aj samotní žiaci si uvedomili, koľko zaujímavých príbehov, ktoré im rozprávali babky, dedkovia či iní starší spoluobčania, v sebe ukrýva tajomstvá povestí.

V ZŠ s MŠ Makov sa bude konať 18. mája o 9.00 hod. prednáška so Zuzanou Zuzčákovou Gacíkovou o nehmotnom kultúrnom dedičstve nášho regiónu s názvom "Kysucké povesti". 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci je otvorené novým spoluprácam a výzvam, každá možnosť priniesť niečo podnetné pre tú-ktorú cieľovú skupinu je pre nás povzbudením. Pred pár týždňami nás k takejto spolupráci oslovila Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá má za cieľ zvyšovať environmentálne povedomie verejnosti prostredníctvom ucelenej ponuky programov neformálnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

V spolupráci s občianskou organizáciou HAKA SYSTEM, ktorá pomáha poškodeným občanom vypátrať ich ukradnutý majetok, rovnako sa podieľa na pátraní po nezvestných osobách a iných aktivitách v rámci prevencie a bezpečnosti, sme pre študentov stredných škôl pripravili prednášku. Bude sa konať 12. mája 2022 od 10.00 hod. v Dome kultúry v Čadci. 

10. mája 2022 o 13.00 hod. sa bude konať prednáška s pracovníčkami RÚVZ v Čadci pre seniorov v obci Korňa. V tento deň si zároveň pripomíname aj Svetový deň - pohybom k zdraviu, preto aj témy prednášky sú k tomu vyberané. Prednáška je spojená s kultúrnym programom, v ktorom vystúpia speváci a heligónkari DFS Oščadnička z Oščadnice. 

 

Pedagógov základných a stredných škôl z regiónu pozývame na metodický deň, ktorý Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pripravilo v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia k programu "Enviróza pre školy" a tiež k ďalším zaujímavým aktivitám realizovaným v rámci environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP.