Vzdelávanie

Prevencia zdravia Stara bystrica

Preventívnu prednášku z oblasti zdravia pripravujeme tento týždeň pre ZO JDS Stará Bystrica. Bude sa konať vo štvrtok 26. januára popoludní v Hoteli Bystričan. O program sa postará aj ĽH Starejší. 

2

V stredu 11. januára popoludní sa členovia ZO JDS Nová Bystrica stretli na výročnej členskej schôdzi, v rámci ktorej im Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo zaujímavý program.

V úvode všetkých pozdravila predsedníčka základnej organizácie pani Elena Jančulová a privítala aj okresnú predsedníčku JDS pani Margitu Ďurišovú.

Prevencia zdravia Nova Bystrica

V stredu 11. januára 2023 popoludní sa pracovníčky RÚVZ v Čadci stretnú so seniormi ZO JDS Nová Bystrica. Pripravili si pre nich dve prednášky v rámci cyklu Prevencia zdravia. O program sa postará aj ĽH Starejší. 

Kyberšikana Nová Bystrica1

Štyri dni, 12 workshopov, 7 zapojených základných i stredných škôl a približne 400 žiakov piatych a deviatych ročníkov ZŠ a prvých a druhých ročníkov SŠ z nich, 2 odborní lektori, veľa poznania a zaujímavých stretnutí – tak by sme mohli bilancovať realizovaný projekt STOP dezinformáciám a šikane, ktorý pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v termíne od 21. do 24. novembra vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.

STOP dezinformaciam a sikane plagat

Uspeli sme vo výzve a tešíme sa na realizáciu! Zapojili sme sa do Vyzvania predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávania a získali sme podporu pre náš projekt "STOP dezinformáciám a šikane". Vďaka tomu budeme realizovať v období 21. - 24. novembra celkom 12 zaujímavých prednášok na základných a stredných školách, ktoré budú zamerané na boj proti dezinformáciám (6x) a šikane (6x). K deckám do škôl zavítajú skúsení lektori v daných oblastiach. 

1 Prezentácia

Výborná nálada, kopec energie a tiež tvorivého ducha, radosť v očiach detí ale aj lektorov – taký bol zážitok chlapčeka Kultúrnička, ktorý vo štvrtok 20. októbra zavítal do triedy Včielok – predškolákov v ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou.