Vzdelávanie

111 Prevencia zdravia Zborov nad Bystricou

Pre členov ZO JDS a ZO SZTP a ZPCCH v Zborove nad Bystricou pripravujeme v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci preventívnu prednášku. Bude sa konať v utorok 20. februára popoludní v Spoločenskej sále obecného úradu v Zborove nad Bystricou. 

 

4 nesluša

Aj v tomto roku Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, získalo podporu pre projekt Naše Kysuce. Prvú zo vzdelávacích aktivít a workshopov v rámci neho sme zrealizovali pre žiakov ZŠ Ochodnica a ZŠ s MŠ Nesluša. S historikom Mariánom Liščákom sa študenti siedmeho a ôsmeho ročníka preniesli do minulosti nášho regiónu.

BJZ 1 Korňa

Zanechať aspoň malú stopu pre bezpečnejšiu jeseň života – to  bol cieľ preventívnej prednášky pre členov ZO JDS Korňa. V rámci výročnej členskej schôdze, na ktorej sa stretli v utorok 31.  januára 2023 popoludní v Kultúrnom dome v Korni, sme im v spolupráci s OR PZ v Čadci zabezpečili stretnutie s mjr. Mgr. Jankou Zlochovou.

Naše Kysuce 2023

V rámci projektu Naše Kysuce 2023 si vypočujú žiaci II. stupňa v ZŠ Ochodnica a ZŠ s MŠ Nesluša zaujímavé informácie o minulosti nášho regiónu. Lektorom bude historik Marián Liščák a do spomínaných škôl sa vyberieme už 8. februára 2023.

2 prevencia

O spoluprácu pri príprave preventívnej prednášky pre členov svojej základnej organizácie nás požiadalo i jej vedenie v Starej Bystrici. V rámci výročnej členskej schôdze, ktorú pripravili v Hoteli Bystričan vo štvrtok 26. januára 2023, sme tak mali možnosť opäť zabezpečiť preventívne vzdelávanie v oblasti zdravia s pracovníčkou RÚVZ v Čadci pani Andreou Gerátovou.

bezpečná jeseň života korňa

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ v Čadci pripravuje preventívnu prednášku pre seniorov zameranú na ochranu zdravia, života a majetku s názvom „BEZPEČNÁ JESEŇ ŽIVOTA“. Bude sa konať v utorok 31. januára o 13.00 hod. pre členov ZO JDS Korňa na obecnom úrade v Korni.