Vzdelávanie

Zdravé zúbky MŠ Staškov

V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci sme oslovili školy a škôlky v našom regióne, aby sme im vedeli zabezpečiť odborné preventívne prednášky na rôzne témy. Pre deti predprimárneho vzdelávania je to najmä téma "ZDRAVĚ ZÚBKY". Dňa 25. mája 2023 sa na zaujímavé informácie a ukážky môžu tešiť deti z MŠ Staškov. 

1

Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ vo Svrčinovci majú za sebou zaujímavé prednášky. Historik Marián Liščák im v piatok 12. mája 2023 porozprával o zaujímavostiach, ktoré sa v našom regióne stali v minulosti, aké zaujímavé stavby sa dosiaľ zachovali. Počas pondelkového vyučovania (15. máj 2023) v triedach prezentovali - i so zaujímavým filmom - pracovníčky RÚVZ so sídlom v Čadci.

1

Poďte diskutovať! V utorok 16. mája 2023 o 16.30 h sa v prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci bude konať beseda s názvom "DEMOKRACIA VČERA, DNES A ZAJTRA" s politológom, prezidentom Inštitútu pre verejné otázky pánom Grigorijom Mesežnikovom a historikom ÚPN, publicistom a predsedom OZ Nenápadní hrdinovia pánom Františkom Neupauerom. Podujatie je realizované v spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci, Nadáciou Konrada Adenauera na Slovensku, Ústavom pamäti národa a Inštitútom pre verejné otázky. Tešíme sa na vás! 

2

Študenti Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci a tiež študenti Obchodnej akadémie D. M. Janotu Čadca sa v dňoch 16. a 17. mája 2023 stanú súčasťou besied s politológom, prezidentom Inštitútu pre verejné otázky pánom Grigorijom Mesežnikovom a historikom ÚPN, publicistom a predsedom OZ Nenápadní hrdinovia pánom Františkom Neupauerom. Besedy sú realizované v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera na Slovensku, Ústavom pamäti národa a Inštitútom pre verejné otázky. 

2.kat. 1.miesto 4.A ZŠ s MŠ Oščadnica NK Dúhová lúka

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline a ďalšími partnermi (Dom kultúry v Čadci, Slovenská agentúra životného prostredia) pripravilo súťaž pre deti I. stupňa základných škôl s názvom ZBERoTVORBA.

Prevencia zdravia ZŠ 1

Pre žiakov ZŠ Svrčinovec pripravujeme aj prednášky v rámci prevencie zdravia. Konkrétne sa zameriame na "Fajčenie ako rizikový faktor", a to so žiakmi 8. a 9. ročníka. Prednášky sú realizované v spolupráci s RÚVZ so sídlom v Čadci. Milí ôsmaci, deviataci, stretneme sa v pondelok 15. mája dopoludnia.