Výtvarníctvo

Narodený 9. 4. 1951 v Martine. Prvé roky svojho života som prežil v Mošovciach. V roku 1956 sme sa presťahovali do Kysuckého Nového Mesta, kde som navštevoval miestnu základnú školu. Zmaturoval som na SPŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste. Po vojenskej službe som nastúpil pracovať ako konštruktér v ZVL v Kysuckom Novom Meste. A od roku 2000 až do dôchodku som pracoval vo firme INA Kysuce.

Narodený 12.7.1941 v Málinci, okres Lučenec. Vyrastal som v rázovitej dedine a nasával som plnými dúškami nádheru málinskej doliny na hornom toku rieky Ipeľ.

Jozef Vrábel sa narodil v marci 1959. Jeho tvorbu najvýraznejšie ovplyvnil študijný pobyt na Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici /1974 -78/, kde pod vedením vychovávateľa, učiteľa výtvarnej výchovy, Jána Macka a profesora Ing. Jozefa Lackoviča sa jeho výtvarný rukopis dostával výrazne na vyššiu úroveň.

Jarmila Teichgrabová sa narodila v júli 1952. Po ukončení základnej školy absolvovala Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Čadci a neskôr Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Trnave, odbor slovenský jazyk a hudobná výchova.

Ján Rajtek sa narodil v roku 1955 v Kysuckom Novom Meste. Študoval na Strednej umeleckej škole v Bratislave, odbor umelecká kresba a Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Pôsobil ako umelecký rezbár a reštaurátor v Pamiatkostave v Žiline, kde sa venoval aj obnove kultúrnych pamiatok.

Linda Orieščiková sa narodila v Čadci v roku 1981. Tvoriť začala pod vedením učiteľa Jána Rajteka v Základnej umeleckej škole v Kysuckom Novom Meste, čo ju ďalej viedlo ku štúdiu na Umeleckej škole v Topoľčanoch, odbor keramika.