Výtvarníctvo

IMG 5687 mensi

Iveta Buková Štětinová sa narodila v Čadci. Už ako malú ju fascinoval svet farieb, no významnejšie sa maľbe a kresleniu začala venovať až po skončení vysokej školy. Na začiatku maľovala predovšetkým prírodu a kvety. Neskôr jej učaroval portrét. V súčasnej dobe vníma maľbu ako spôsob, ktorým možno vyjadriť svoje vlastné skryté myšlienky, obavy a sny. 

estné uznanie bolo udelené E.Brezinovej z Klokočova

Emília Brezinová sa narodila v júni 1951 v Turzovke. Amatérskemu výtvarnému umeniu sa venovala od roku 2004, kedy sa stala i členkou Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci. Toho času (rok 2023) je jeho neaktívnou členkou. Jej hlavným zameraním bolo krajinkárstvo a kvetinové zátišia. Popri vlastnej fantázii čerpala námety z prírody a krásneho okolia obce Klokočov, kde žije.

EŇA foto

Elena "EŇA" Varšaviková sa narodila v roku 1979 v Čadci. Jej výtvarné začiatky sa spájajú so základnou školou, kedy v trinástich rokoch začala kresliť portréty. V roku 2013 začala maľovať akrylovými farbami

a

Pani Anna Vnuková sa narodila v novembri 1953 v Turzovke. V roku 1972 ukončila Strednú ekonomickú školu v Ćadci. Pracovala v samospráve. Už na základnej škole mala rada výtvarnú výchovu, avšak počas zamestnania nemala čas a možnosť sa tejto záľube venovať.

William Jaroš

Willam Jaroš sa narodil v októbri 1986 v Čadci. Vyštudoval na ZSŠHSaO v Čadci, odbor Hotelová akadémia. Inšpiračným zdrojom pre jeho tvorbu je svet fantázie a realita. Z nich čerpá podnety, ktoré prenáša na plátno a iné povrchy.

1 M. Roman

Martin Roman sa narodil v roľníckej rodine už nebohých Róberta a Agáty Romanových v Lodne. Svojmu rodisku zostal verný dodnes. Základnú školu navštevoval v Lodne.