j. rajtekJán Rajtek sa narodil v roku 1955 v Kysuckom Novom Meste. Študoval na Strednej umeleckej škole v Bratislave, odbor umelecká kresba a Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Pôsobil ako umelecký rezbár a reštaurátor v Pamiatkostave v Žiline, kde sa venoval aj obnove kultúrnych pamiatok.

Od roku 1981 pôsobí ako učiteľ výtvarného odboru v Základnej umeleckej škole v Kysuckom Novom Meste. Je dlhoročným, aktívnym členom štúdia. Pravidelne vystavuje na regionálnych, krajských a celoslovenských súťažných výstavách, na ktorých získal mnohé ocenenia, vrátane Hlavnej ceny Národného osvetového centra v Bratislave. Postupne upúšťa od tvorby s materiálmi a viac sa venuje voľnej tvorbe, v ktorej vidí väčšie možnosti vyjadrenia svojich pocitov. Vystavoval v Kysuckej galérii v Čadci a Oščadnici, v kaštieli Radoľa, Kysuckom Novom Meste, Humennom, Karvinej, Piešťanoch, Dubnici aj v poľskej Rajczi. Žije a tvorí v Kysuckom Novom Meste