Kysucké kultúrne stredisko v Čadci - aktivity september 2022
Siluety- výstava najnovšej tvorby Williama Jaroša z Čadce, neprofesionálneho výtvarníka regiónu Kysúc. Stará Bystrica. Turistické centrum pod Orlojom od 2. 8. 2022 do 2. 10. 2022.
Výstava tvorby Mariána Gonščáka- výstava drevených výrobkov, ukážka tvorby Mariána Gonščáka. Pracovisko prvého kontaktu MsÚ Čadca od 1. 9. 2022 – 31. 10. 2022.
Rozprávačské Lodno- prípravný výbor. 9. 9. 2022.
Život na papieri – výstava výtvarných diel a fotografií Margaréty majákovej z Oščadnice. Knižnica hala Čadca od 3. 9. 2022 do 15. 10. 2022.
Výstava tvorby Cyrila Vihonského – výstava výtvarných diel Cyrila Vihonského z Čadce. Knižnica Foyer Čadca od 6. 9. 2022. do 19. 10. 2022.
Medailón- cyklus medailónov o významných osobnostiach v oblasti ochotníckeho divadelného umenia Vlado Benko. 9. 9. 2022. Web.
Poďme do Beskýd – výstava fotografií v rámci projektu Hodnoty prihraničných regiónov Kysuce a Beskydy (Fond malých projektov) od 12. 9. 2022 do 22. 9. 2022. Zborov nad Bystricou, Spoločenská sála OÚ Zborov nad Bystricou.
Beskydské trienále rezbárov- Vernisáž. Prehliadka rezbárskej práce, prezentácia, predaj vlastných výrobkov rezbárov. Frýdek Místek- výstavná sieň frýdeckého zámku. 16. 9. 2022 o 17.00 hod.
Beskydské trienále rezbárov- Rezbársky jarmok. Prehliadka rezbárskej práce, prezentácia, predaj vlastných výrobkov rezbárov. Frýdek Místek- nádvorie a park frýdeckého zámku. 16. 9. 2022 až 18. 9. 2022 od 10.00-17.00 hod.
Beskydské trienále rezbárov- Výstava. Prehliadka rezbárskej práce, prezentácia, predaj vlastných výrobkov rezbárov. Frýdek Místek- výstavná sieň frýdeckého zámku. 16. 9. 2022 od 17.00 hod. do 06. 10. 2022 do 17.00 hod.

Úlet (časostroje a iné výmysly)- vernisáž výstavy Petra Kolembusa. Vysoká nad Kysucou, Dom kultúry. 16. 9. 2022 o 18.00 hod.
Úlet (časostroje a iné výmysly)- výstava Petra Kolembusa. Vysoká nad Kysucou, Dom kultúry. 16. 9. 2022 – 30. 9. 2022.
Poďme do Kysúc- folklórny program v amfiteátri obce v rámci projektu Hodnoty prihraničných regiónov Kysuce a Beskydy (fond malých projektov). Zborov nad Bystricou, Amfiteáter ovce. 17. 9. 2022 od 15.00 hod.
HAKA SYSTEM- prednáška zameraná na prevenciu s členmi doborvoľnej organizácie, ktorá pomáha poškodeným občanom vypátrať ich ukradnutý majetok a podieľa sa na pátraná po nezvestných osobách. Čadca, Dom kultúry v Čadci. 20. 9. 2022. 10.00 – 12.00 hod.
Divadlo cez objektív- pripomenutie Palárikovej Rakovej prostredníctvom fotografií Richarda Nováka. Raková. 22. 9. 2022 – 22. 10. 2022.
Hodnoty prihraničných regiónov- výstava fotografií v rámci projektu Hodnoty prihraničných regiónov Kysuce a Beskydy (Fond malých projektov). Vychylovka, Výstavné priestory HLÚŽ Skanzen Vychylovka. 23. 9. 2022 – 24. 10. 2022.
Umenie prednesu- seminár pre pedagógov ZŠ a SŠ v rámci vzdelávacieho projektu Naše Kysuce 2022. Kysucká knižnica Čadca.
24. 9. 2022. Podporené FPU.
Naše mestá- Čadca- výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov v rámci vzdelávacieho projektu Naše Kysuce 2022 pod vedením lektora Pavla Mušku. Čadca, Palárikova ulica. 27. 9. 2022 o 9.00 hod. Podporené FPU.