Kalendár podujatí apríl 23

Tvorivé dielne, interaktívne besedy, regionálne kolá celoštátnych súťaží, výstavy, preventívne a vzdelávacie prednášky, pofestivalové premietania....