Pozvánky na podujatia

 

Od 29. septembra 2022 do 25. októbra 2022 je nainštalovaná putovná výstava Divadlo cez objektív v priestoroch pamätnej izby Janka Palárika v Rakovej. Autorom fotografií je Richard Novák, z Čadce ktorý zachytil jedinečné momenty nášho ochotníckeho festivalu Palárikovej Rakovej. Putovnou výstavou, by sme chceli priblížiť momenty z divadelných predstavení v rámci kysuckých miest a obcí, ktoré sa spolupodieľali na organizácii 54. Palárikovej Rakovej.

 

Stretnutie žiakov 7. ročníka s rezbárom Jozefom Zajacom ml. v rámci projektu Naše Kysuce 2022 sa uskutoční 7.10.2022 v Základnej škole s Materskou školou Čadca - Podzávoz.  Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavný partner podujatia je Fond na podporu umenia.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pripravuje regionálnu súťažnú prehliadku mladých moderátorov, amatérov. Poslaním prehliadky je objavovanie mladých talentov v kysuckom regióne, kultivovanie verbálneho prejavu, poskytnutie priestoru pre sebarealizáciu a celkový osobnostný rozvoj mladých ľudí. Súťaž je postupová a môžu sa jej zúčastniť chlapci a dievčatá /muži a ženy/ vo veku 15 až 25 rokov, ktorí nepracujú ako moderátori v žiadnom profesionálnom médiu.

Kysucký_mikrofón_2022_-_propozície_a_prihláška_2.doc

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Lodno, pozíva na celoštátnu súťažnú prehliadku rozprávačov, ktorá sa uskutoční 2. októbra 2022 v Kultúrnom dome Lodno.

 

 

 

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, opäť pripravuje súťaž mladých moderátorov KYSUCKÝ MIKROFÓN 2022, ktorej bude predchádzať SEMINÁR PRE MLADÝCH MODERÁTOROV AMATÉROV. Vzdelávací seminár pre mladých moderátorov, amatérov je realizovaný v rámci projektu Naše Kysuce 2022.
Termín seminára: 10. október 2022 /pondelok/ o 9.00 hod. v Kysuckej knižnici v Čadci. Lektorkou seminára bude Mgr. art. Gabriela Tomajková, Mgr. Michaela Pastorková .
Záväzné prihlášky na seminár prosíme zaslať najneskôr do 4. októbra 2022 /utorok/.

Prihláška_na_seminár_2022.doc

 

Odborný vzdelávací seminár pre pedagógov, ktorí sa intenzívne venujú príprave recitátorov na ZŠ a SŠ a všetkým záujemcom o umelecký prednes, zameraný na všetky oblasti umeleckého prednesu, spojený s praktickými cvičeniami.

Závazná_prihláška_Umenie_prednesu_2022.docx