Pozvánky na podujatia

 

Srdečne Vás pozývame na uvedenie do života CD PO KYSUCKY a zároveň na program , ktorý sa uskutoční 4.2.2023 o 18:00 hod. v Dome odborov v Žiline.  Slová autorov o projekte: „ Cieľom je oživiť zabudnuté herné a spevné prejavy z jednotlivých obcí Kysúc: Makova, Kelčova, Turzovky, Staškova, Zákopčia, Skalitého, Čierneho, Oščadnice, Horného a Dolného Vadičova, Zborova nad Bystricou, Starých Bystríc, Riečnice a Terchovej. Z týchto obcí sa nám na rekonštrukciu podarilo získať dostatočné množstvo zvukových a rukopisných materiálov zozbieraných slovenskými a najmä moravskými zberateľmi. “ Predaj lístkov je : PO KYSUCKY - Tradičná hudba a piesne Kysúc | TICKETPORTAL vstupenky na dosah - divadlo, hudba, koncert, festival, muzikál, šport alebo v Dome odborov v Žiline.

 

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s MŠ Skalité - Ústredie v Skalitom pripravujú folklórne podujatie pre detičky. Konať sa bude 20.12.2022 o 9:00 hod. v MŠ Skalité - Ústredie v Skalitom.  FSk Svrčinka zo Svrčinovca vo vianočnom pásme deťom priblíži zvyky a obyčaje, ktoré v minulosti dodržiavali naši predkovia. 

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci  so ZpS Harmónia v Zborove nad Bystricou pripravujú podujatie s názvom : Vianočné potešenie pre " starkých". Podujatie sa uskutoční 12.12.2022 o 9:00 hod. v ZpS Harmónia v Zborove nad Bystricou. Vo vianočnom pásme budú účinkovať : Detská hudobná skupinka Púpavy a Veselí džadci. 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Čadca Vás srdečne pozýva na výstavu tvorby pani Vlasty Čarneckej, ktorú si  budete môcť pozrieť od 9. decembra 2022 do 3. februára 2023 v pracovisku prvého kontaktu MsÚ v Čadci.

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s farnosťami Kysuckého Nového Mesta Vás srdečne pozývajú na Adventný koncert . Advent je časom stíšenia sa a príprav na najkrajšie sviatky roka, na Vianoce. Príďte spolu s nami stráviť príjemné chvíle v nedeľu 4.12.2022 o 17:00 hod. do Kostola Panny Márie v Kysuckom Novom Meste.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravuje workshop divadelnej a literárnej improvizácie. Workshop je realizovaný pre mladých divadelníkov a moderátorov, amatérov v rámci projektu Naše Kysuce 2022.
Termín seminára: 24. november 2022 /štvrtok/ od 10.00 hod. v Kysuckej knižnici v Čadci. Lektori: Mgr. art. Lukáš Jurko a Bc. Róbert Máťuš.