Pozvánky na podujatia

Utorok Utorok 8.11.2022 Etnofilm program

Vstup na všetky podujatia, súťažné, nesúťažné projekcie, výstavy je ZDARMA. 

Medzinárodné filmové bienále dokumentárneho, etnologického filmu.
Medzinárodná súťaž ponúka filmy na témy z oblasti sociálnej a kultúrnej antropológie a etnológie v širokom zábere, od rozmanitých prejavov tradičnej ľudovej kultúry až po mapovanie života súčasného človeka v komplexnosti a zložitosti meniaceho sa sveta i spôsobu života. Všetky informácie o programe, sprievodných podujatiach a priebehu festivalu nájdete na www.etnofilm.sk . 

 

REZBÁRSTVO workshop 3.11.2022 final 2 page 0001

 

Stretnutie žiakov 8. ročníka s rezbárom Jozefom Zajacom ml. v rámci projektu Naše Kysuce 2022 sa uskutoční 3.11.2022 v Základnej škole s Materskou školou Čadca - Podzávoz.  Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavný partner podujatia je Fond na podporu umenia.

REZBÁRSTVO workshop 7.10.2022 page 0001

 

Stretnutie žiakov 7. ročníka s rezbárom Jozefom Zajacom ml. v rámci projektu Naše Kysuce 2022 sa uskutoční 7.10.2022 v Základnej škole s Materskou školou Čadca - Podzávoz.  Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavný partner podujatia je Fond na podporu umenia.

Kysucký mikrofón 2022 plagát

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pripravuje regionálnu súťažnú prehliadku mladých moderátorov, amatérov. Poslaním prehliadky je objavovanie mladých talentov v kysuckom regióne, kultivovanie verbálneho prejavu, poskytnutie priestoru pre sebarealizáciu a celkový osobnostný rozvoj mladých ľudí. Súťaž je postupová a môžu sa jej zúčastniť chlapci a dievčatá /muži a ženy/ vo veku 15 až 25 rokov, ktorí nepracujú ako moderátori v žiadnom profesionálnom médiu.

Kysucký_mikrofón_2022_-_propozície_a_prihláška_2.doc

Pozvánka Lodno 2022

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Lodno, pozíva na celoštátnu súťažnú prehliadku rozprávačov, ktorá sa uskutoční 2. októbra 2022 v Kultúrnom dome Lodno.

 

 

 

Mladý moderátor 2022 page 0001

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, opäť pripravuje súťaž mladých moderátorov KYSUCKÝ MIKROFÓN 2022, ktorej bude predchádzať SEMINÁR PRE MLADÝCH MODERÁTOROV AMATÉROV. Vzdelávací seminár pre mladých moderátorov, amatérov je realizovaný v rámci projektu Naše Kysuce 2022.