Folklór

Viac ako 170 detí sa stretlo v sobotu 23. apríla 2022 v Konzervatóriu Žilina na folklórnom podujatí pod názvom Vítanie jari. Kysucký región reprezentoval detský folklórny súbor Nezábudka z MŠ Rudina pod vedením pani Zuzany Brodňanovej a deti z CVČ Kysucké Nové Mesto pod vedením pani Janky Pavlusíkovej.

 

Predveľkonočný čas v Čadci 6. apríla 2022 spestril program Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej, Kysucké pocešeně. Palárikovu ulicu lemovali stánky remeselníkov Veľkonočného jarmoku, ktorý zorganizovalo Mesto Čadca.
Živé tóny folklórnych spevov a ľudovej hudby zazneli v podaní členov detskej folklórnej skupiny Bukovinka z Turzovky, speváckeho tria Vrchárky, ľudovej hudby Starejší a Ľudovej hudby Tomčalovci.
Program projektu sa uskutočnil aj vďaka podpore Centra pre filantropiu a firmy Sevak s.ro..

 

Náš kysucký FOLKLÓRNY FESTIVAL OCHODNICA oslávi v tomto roku svoje polstoročie. Festival je prezentáciou folklórnych zoskupení, ktoré prostredníctvom zvykoslovných pásiem stvárňujú a zachovávajú tradície a hodnoty predkov vo vizuálnej, zvukovej a hodnotovej forme. Najdôležitejšou úlohou je zachovať tento odkaz v autentickej podobe ďalším generáciám.

Vďaka našej speváčke ľudových piesní pani Helenke Záhradníkovej Vám môžeme sprostredkovať videozáznam zo stretnutia s deťmi, ktoré sa uskutočnilo 27. novembra 2019 v Kultúrnom dome v Turzovke. Jej pútavé rozprávanie o pôvodných zvykoch a tradíciách doplnila svojim jedinečným spevom. Stretnutie pripravila v spolupráci s Jankou Maďariovou, vedúcou Detskej folklórnej skupiny Bukovinka z Turzovky, ktorej deti takisto prispeli svojimi hudobno-speváckymi vstupmi.

O tomto podujatí napísala: 

Rudolf Kužma nie je vo folklórnom súbore Kysučan len umelecký vedúci. Tvorí choreografie, réžie programov, je tanečníkom i hudobníkom. Folklór ho sprevádza od detstva a i vďaka nemu sa naučil prekonávať seba samého. O ľudovom tanci, folklórnom súbore a folklóre ako takom viac v našom rozhovore.

Pozdravujeme všetkých malých i veľkých folkloristov, chceme vyzvať deti a mládež k nahratiu a zaslaniu krátkeho vianočného hudobného pozdravu. Nahrávky ľubovoľnej kysuckej koledy môžu byť od jednotlivcov, prípadne súrodenecké. Piesne nie sú súťažné a zaslanie je dobrovoľné.