1 J. Teichgrabová

Jarmila Teichgrabová sa narodila v júli 1952. Po ukončení základnej školy absolvovala Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Čadci a neskôr Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Trnave, odbor slovenský jazyk a hudobná výchova.

Takmer celý život pracovala ako pedagóg na základnej škole. Výtvarné umenie ju vždy fascinovalo. Aktívne sa výtvarnej tvorbe začala venovať v dôchodkovom veku. Inšpiráciu pre svoju tvorbu čerpá z rázovitej prírody kysuckej krajiny. Medzi jej najčastejšie motívy patria prírodné scenérie, tradičné kysucké dreveničky či kvetinové zátišia. Maľuje prevažne temperovými farbami. V roku 2016 sa stala členkou Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci. Zúčastnila sa už niekoľkých tematických kolektívnych výstav, taktiež sa zapojila aj do výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum 2017. Žije a tvorí v Čadci.