JAR 9045

Jozef VRÁBEL sa narodil v marci 1959. Jeho umelecké formovanie  najvýraznejšie ovplyvnil študijný pobyt na Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici /1974 - 1978/, kde pod vedením vychovávateľa, učiteľa výtvarnej výchovy p. Jána Macka a profesora Ing. Jozefa Lackoviča sa jeho výtvarný rukopis dostáva na výrazne vyššiu úroveň. Bližšie sa zoznamuje s dielami takých významných autorov, akými boli Martin Benka, Mirko Hanák, Vincent van Gogh, Ján Hála. Študuje a kopíruje ich.

A najmä posledný zo spomínaných autorov dlhodobo najviac ovplyvnili jeho tvorbu, ktorá sa odrazila vo všetkých olejomaľbách z dedinského prostredia. Obdobie štúdia na Vysokej škole lesníckej a drevárskej, fakulte lesníckej vo Zvolene v rokoch 1978- 1983 by sa dalo nazvať obdobím hľadania vlastného štýlu. Upúšťa od „Hálovského“ popisného výtvarného vyjadrenia, začína experimentovať, v jeho dielach je cítiť viac voľnosti a náladovosti. I keď v tvorbe prevládajú poľovnícke motívy, vplyvom pôsobenia vo folklórnom súbore Poľana ako tanečník, začína dávať prednosť motívom s folklórnou a etnografickou tematikou.
Po vysokej škole nastupuje pracovať do rezortu lesníctva a aktívne sa zapája do činnosti Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci. Začína pôsobiť ako tanečník a tanečný pedagóg vo Folklórnom súbore Kysučan, neskôr ako choreograf a umelecký vedúci. V jeho tvorbe má stabilné miesto námet s tematikou ľudového tanca, no nie sú mu cudzie i ďalšie obľúbené témy /poľovníctvo, krajina, zátišie/.
Patril medzi dlhoročných a aktívnych členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov, ktoré pôsobí pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci, organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Pravidelne sa zúčastňoval regionálnych, krajských a celoštátnych súťaží, na ktorých získavall mnohé ocenenia. Jeho aktivity v tejto záujmovej činnosti sa prejavovali aj pri organizovaní rôznych kultúrnych podujatí a jeho bohatá výtvarná tvorba bola prezentovaná nielen v obciach a mestách regiónu Kysúc, Slovenska, ale i za hranicami našej vlasti. Žil a tvoril v Podvysokej.
V roku 2019 sa Ing. Jozef Vrábel dožil významného životného jubilea 60 rokov, spolu so svojou „srdcovou záležitosťou“- FS Kysučan. Pri tejto príležitosti mu kolektív KKS v Čadci pripravil autorskú výstavu pod názvom „KEĎ DVAJA JUBILUJÚ...“ . O rok nato, v decembri 2020, sa folklórna a výtvarná obec rozlúčila s týmto významným, mimoriadne nadaným a šikovným človekom s veľkým srdcom

https://maliarjozefvrabel.sk/galeria/