Výtvarníctvo

5

Narodil sa v decembri 1950 v Čiernom. Základnú školu ukončil v rodnej dedine. Vyučil sa za elektrikára. Po skončení základnej vojenskej služby pracoval ako železničiar. Už na základnej škole mal veľkú záľubu v maľovaní. Ako chlapec, keď pásaval kravy, vždy mal so sebou výkresy a farby. Najviac ho priťahuje príroda a krajina, ktorú zachytáva verne a realisticky. Na prechádzke krásnym krajom si robil skice, nákresy a doma ich olejom prenášal na plátno.

Dušan Chilý

Narodil sa 29.1.1954 v Dunajove. Po ukončení základnej školy študoval na Gymnáziu v Čadci, na Vysokej vojenskej škole vo Vyškove a na Vojenskej akadémii v Brne. V priebehu profesionálnej vojenskej služby pôsobil najskôr vo vojenských posádkach v západných Čechách, neskôr v najvyšších štruktúrach riadenia armády v Prahe, Trenčíne a v Bratislave a nakoniec v zahraničnej misii v Belehrade.