Linda OrieščikováLinda Orieščiková sa narodila v Čadci v roku 1981. Tvoriť začala pod vedením učiteľa Jána Rajteka v Základnej umeleckej škole v Kysuckom Novom Meste, čo ju ďalej viedlo ku štúdiu na Umeleckej škole v Topoľčanoch, odbor keramika.

Po ukončení štúdia rozvíjala svoje skúsenosti v komornej i exteriérovej tvorbe (kríž križiackych mníchov, keramika - mozaika Bobrovec), interiérovej tvorbe (svätý Juraj zabíja draka, keramika – mozaika Bobrovec) a úžitkovej keramike. V jej dielach prevláda glazúra a rôzna kombinácia materiálov - sklo, kov, drevo. Inšpirácie čerpá vo svojom živote, psychológii človeka, dobe a v životných udalostiach. Od roku 2012 vyučuje v Centre voľného času v Hornom Vadičove krúžok - Tvorivé dielne /keramika/. Vystavovala v Kysuckom Novom Meste, Topoľčanoch, v Žiline...