Propozície a prihlášky

Milí rodičia, na začiatku letných prázdnin pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pre Vaše deti zaujímavý workshop FILMÁRIK, kde sa naučia filmovať a spracovať dokumentárny film. Workshop bude trvať 2 dni - od 2. do 3. 7. 2019 v čase od 8.00 - 17.00 hod. v Dome kultúry v Čadci, kde budeme mať stanovište. Bude ho viesť lektorka Mgr. art. Vladimíra Hradecká z Bratislavy, ktorá vyštudovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici filmovú a dokumentárnu tvorbu.

Logo Lodno3

Dobrý deň, milí priatelia rozprávačského umenia, srdečne vás všetkých pozdravujeme z Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci a zároveň vám oznamujeme zmenu konania celoslovenskej súťažnej prehliadky rozprávačov ROZPRÁVAČSKÉ LODNO 2019.

J.Vrábel Podvysoká1

Milí obdivovatelia folklóru,

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravuje regionálnu postupovú súťaž a prehliadku hudobného folklóru PIESNE DOMOVA 2019, ktorá sa uskutoční 8. septembra 2019 v Dome kultúry v Čadci.

Všetky potrebné informácie nájdete v priložených PROPOZÍCIÁCH.

Autor: Jozef Vrábel, Podvysoká

tajomstvo atramentu

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre všetkých tvorivých autorov poézie a prózy už 2. ročník literárnej súťaže TAJOMSTVO ATRAMENTU.

Bližšie informácie a podmienky súťaže nájdete v priložených propozíciách: PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE