Logo PR 2022

 

Vážení priatelia divadelného umenia, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Čadca a Obcou Raková začalo pripravovať 54. Palárikovu Rakovú, národnú súťažnú prehliadku ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby.
Záujemcovia o zapojenie sa do súťaže si môžu nájsť potrebné informácie v priložených propozíciách

Propozície_54_Palárikovej_Rakovej_1.pdf
Priložená prihláška pre jednotlivcov pdf Prihláška_jednotlivci_2022.pdf
Priložená prihláška pre jednotlivcov word Prihláška_jednotlivci_2022.doc
Priložená prihláška pre súbory pdf Prihláška_súbory_2022.pdf
Priložená prihláška pre súbory word Prihláška_súbory_2022.doc