Divadlo a prednes

Účastníci KM 2022

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo regionálnu súťažnú prehliadku mladých moderátorov celoslovenskej súťaže Sárova Bystrica, na Kysuciach známej ako Kysucký mikrofón.

Postupová súťaž sa uskutočnila 17. októbra 2022 v Dome Kultúry v Čadci. Partnerom podujatia boli Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci. Hlavným mediálnym partnerom bol PETIT PRESS, a. s., ktorý zabezpečil ceny pre víťazov.

Pozvánka Lodno 2022

Záznam z 24. Rozprávačského Lodna , ktoré sa konalo v nedeľu 2. októbra 2022. Národnú súťažnú prehliadku rozprávačov Slovenska sa podarilo zrealizovať Kysuckému kultúrnemu stredisku v Čadci a obci Lodno vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja.

 

 

plagát LiptovDIV 2022

Divadelný súbor Staškovan sa zúčastní 16.októbra 2022 na festivale neprofesionálneho divadla v Liptove, kde odohrá v kultúrnom dome v Stankovanoch.
Juliana Belková ... A furt sa pije!
réžia Juliana Belková a Vladimír Gajdošík

Mladý moderátor 2022 3

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovala odborný vzdelávací seminár mladý moderátor. Seminár sa uskutočnil 10. októbra 2022 v Kysuckej knižnici v Čadci v rámci projektu Naše Kysuce 2022, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Vzdelávací seminár bol určený pre mladých moderátorov, amatérov, ktorí sa majú záujem venovať moderovaniu, alebo ho pokladajú ako prípravu na samostatnú súťaž Kysucký mikrofón 2022 a následne krajská súťaž Sárova Bystrica 2022.
Odbornými lektormi seminára boli Mgr. Art. Gabriela Tomajková a Mgr. Michaela Pastorková.

Súťažiaci

V prvý októbrový víkend sa opätovne rozrozprával kultúrny dom v Lodne. V nedeľu 2. októbra 2022 sa zrealizovalo po dvojročnej odmlke 24. Rozprávačské Lodno. Národnú súťažnú prehliadku rozprávačov Slovenska sa podarilo zrealizovať Kysuckému kultúrnemu stredisku v Čadci a obci Lodno vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja. Na 24. celoštátnej súťažnej prehliadke Rozprávačské Lodno sa predstavilo 10 dospelých rozprávačov, z viacerých krajov Slovenska a 2 deti. Vek účastníkov bol od 8 rokov do 79 rokov.

RN Plagát

 

Od 29. septembra 2022 do 25. októbra 2022 je nainštalovaná putovná výstava Divadlo cez objektív v priestoroch pamätnej izby Janka Palárika v Rakovej. Autorom fotografií je Richard Novák, z Čadce ktorý zachytil jedinečné momenty nášho ochotníckeho festivalu Palárikovej Rakovej. Putovnou výstavou, by sme chceli priblížiť momenty z divadelných predstavení v rámci kysuckých miest a obcí, ktoré sa spolupodieľali na organizácii 54. Palárikovej Rakovej.