logo_pl.jpglogo_zsk.jpglogo_kks.jpglogo_eu.jpglogo_bielsko.jpg

LEGENDY BESKYDSKO-JAVORNÍCKEJ OBLASTI

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, predstavilo širokej verejnosti výstupy zaujímavého medzinárodného projektu pod názvom LEGENDY BESKYDSKO-JAVORNÍCKEJ OBLASTI.

Prezentácia sa uskutočnila počas Záverečnej konferencie dňa 21. septembra 2012 v Dome kultúry v Čadci .

Za prítomnosti vzácnych hostí, predstaviteľov Žilinského samosprávneho kraja, zástupcu  Mesta Čadca a poľskej delegácie z Regionalneho ośrodku kultury Bielsko-Biala sa stretli i akademickí sochári a výtvarníci, predstavitelia kultúrneho a spoločenského života regiónu Kysúc, žiaci a študenti čadčianskych základných a stredných škôl.

Návštevníkov pozdravili: riaditeľ odboru kultúry, cestovného ruchu, zahraničných vzťahov a informácií Úradu ŽSK Peter Kubica, zástupca primátora Mesta Čadca František Prívara, riaditeľka KKS v Čadci Silvia Petreková a riaditeľ Regionalneho ośrodku kultury Bielsko-Biala Leszek Miloszewski.

Jedinečnosť  územia Beskýd a Javorníkov bola v rámci projektu spracovaná publikačne, filmovo, rozprávkovo, divadelne i hovoreným slovom.

Prítomní nahliadli do knižnej publikácie ROZPRÁVKY JAVORNÍCKEHO CHODNÍKA, na motívy ktorých sa Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA z Čadce, pod vedením Evy Matysovej, zhostil dramatizácie divadelného predstavenia pod názvom JAVORNÍCKY CHODNÍK, aby tak priblížil reálie tohto čarokrásneho prostredia.

Ďalším výstupom projektu bola digitálna prezentácia publikácií: Katalóg zaujímavých miest po Beskydách a Javorníkoch, popretkávaný fotografiami Jaroslava Veličku a Zaujímavosti Trojmedzia- printová publikácia o výnimočnom miesto Kysúc, kde sa stretávajú hranice troch európskych krajín.

Dokumentárny film o Javorníckom chodníku a Trojmedzí predstavil divákom jedinečnú turistickú oblasť, ktorá nepochybne pritiahne pozornosť mnohých návštevníkov nášho regiónu.

Všetci hostia Záverečnej konferencie projektu Legendy beskydsko-javorníckej oblasti, ktorí na dvakrát zaplnili sálu Domu kultúry, dostali od Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci jednotlivé publikácie ako dar do rodinnej knižnice.

„Projekt: Legendy beskydsko- javorníckej oblasti PL-SK/ZA/IPP/II/050- Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.“ 

KKS v Čadci