Rozhovory s umelcami

foto_a.sujov.jpg

Výnimočne všestranná osobnosť, chcela byť chemička, bola učiteľka. Školu si zamilovala i recitáciu, hudbu...všetko, čo zušľachťuje človečenstvo. Teraz pri Rachmaninovej hudbe sa oddáva DDP - drobným domácim prácam a spomienkam. Lebo, ako vraví, osobný status si človek buduje sám, spoločenský majú v rukách iní...

fotografia0491.jpg

Dvojnásobná maminka, manželka a najmä usilovná a odhodlaná vedúca detského folklórneho súboru Slniečko v Starej Bystrici. Deťom venuje všetok svoj voľný čas. Ak nie priamo na skúškach, tak doma pri príprave choreografií. Mirka Králiková zo Starej Bystrice mi odpovedala na 10 otázok.

 

m._jakubcov_adca.jpg

Rozhovor s Miriam Jakubcovou z Čadce, výtvarníčkou a členkou Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov, ktoré pracuje pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci, organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

 

b._starekov_zborov_nad_bystricou.jpg

Dnes chcem čitateľom týždenníka Kysuce priblížiť veľmi skromnú žienku, recitátorku, režisérku Detského divadelného súboru Driačik, režisérku a zároveň herečku Ochotníckeho divadelného súboru Driak, pani Boženu Starečkovú zo Zborova nad Bystricou.

elena__janulov_nov_bystrica.jpg

Je vedúcou ženskej speváckej skupiny Dolinka z Novej Bystrice, dlhé roky sa venuje deťom ako učiteľka a svoju energiu a nadšenie rozdáva všade, kde príde. Vždy usmiata, plná elánu a zodpovednosti - to je pani Elena Jančulová.

 

ondrej_priehoda_oadnica.jpg

10 otázok Ondrejovi Priehodovi z Oščadnice, fotografovi a členovi Štúdia fotoamatérov,  ktoré pracuje pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci, organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: