Rozhovory s umelcami

fotograf_marin_hruka.jpg

10 otázok Mariánovi Hruškovi z Čadce, fotografovi a členovi Štúdia fotoamatérov, ktoré pracuje pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci, organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

 

katarna_janesov-foto.jpg

Rozhovor s divadelnou herečkou a vedúcou Divadelného súboru Jána Palárika pri KIC mesta Čadca s Katarínou Janesovou.

 

fotografka_veronika_hrukov_z_adce.jpg

10 otázok Veronike Hruškovej z Čadce, fotografke a členoke Štúdia fotoamatérov, ktoré pracuje pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci, organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

rozka_6.jpg

Aj v zrelom veku teší naše srdcia svojou ľubozvučnou Slovenčinou. Taká je pani Rozália Janešíková z Turzovky. 

zatek.jpg

Božena Slanináková, odborná pracovníčka KKS v Čadci pre umelecký prednes, detské divadlo a divadlo dospelých si pozvala na rozhovor pána PaedDr.  Pavla Záteka z Kysuckého Nového Mesta, režiséra dvoch divadelných súborov a zároveň riaditeľa Základnej školy Dolinský potok Kysucké Nové Mesto.

 

e.matysov-vpravo_s_kyticou_ervench_gerber.jpg

Ľudia sa stávajú významnými  činmi,  ale aj srdcom.  S jedným takým človekom, ktorý  vynakladá všetko svoje úsilie a talent práve na to, aby vyčaroval úsmev na tvári iným, sa dnes porozprávam.  Je ním režisérka Detského a mládežníckeho divadelného súboru Eva z Čadce- Eva Matysová .