S folklórom žije od mladosti, stál pri vzniku Folklórneho súboru Drevár v Krásne nad Kysucou. Od tej doby je s ním dennodenne spätý a s ním celá jeho rodina. Svoju prácu má vo svojom srdci ako dar, ktorý si veľmi váži. Porozprávala som sa s Jozefom Murínom st. z Krásna nad Kysucou.

murn_jozef.jpg

Pán Murín, dlhé roky ste vedúcim FS Drevár v Krásne nad Kysucou. Ako ste sa dostali do tejto pozície?
V roku 1976 som bol pri zakladaní FS Drevár, potom som dlhé roky len tancoval, vedúci bol v tom čase Rudko Kuljovský starší a umeleckým vedúcim Tomáš Sýkora. Folklórnym vedúcim som sa teda stal prostredníctvom tanečnej zložky. Keď títo moji kamaráti odišli na dôchodok, stal som sa vedúcim ja, bolo to začiatkom osemdesiatych rokov.
FS Drevár má naozaj dlhoročnú tradíciu. Prezraďte našim čitateľom niečo o jeho histórii.
Za tie roky sa toho udialo veľa. Spomínam si, že prvé vystúpenie bolo 1. mája 1977 v Krásne nad Kysucou , prvý tanec bol Horehronský dupák, ktorý v obnovenom duchu tancujeme i dnes. Prvýkrát sme išli do zahraničia do Juhoslávie ako delegácia nadviazať kontakt a od tej doby spolupráca funguje až doteraz.
Za tie roky sa v súbore vystriedalo mnoho tanečníkov, spevákov či muzikantov.
V akom zložení pracuje dnes?
Pri zrode súboru bolo asi 7 muzikantov, speváčok bolo viac, pretože v tom čase pôsobila aj spevácka skupina v závode Drevina a s nimi sme spolupracovali. Tanečníkov bolo vždy okolo 30 až 40, väčšinou zo závodu Drevina, potom sa pridali žiaci Stredného odborného učilišťa, neskôr pribúdali i tanečníci z iných škôl. Dnes má súbor 7 muzikantov, 5 speváčok a tanečníkov stále okolo 35. Snažíme sa počty udržať, nič nezanedbať aby súbor mohol stále fungovať na kvalitnej úrovni.
Pravidelne vystupujete na rôznych podujatiach doma i v zahraničí. Poďme najskôr k tým domácim. Kde vás čitatelia môžu vidieť?
Áno, minulý rok nás čitatelia mohli vidieť na rôznych podujatiach na Kysuciach, napríklad i na najväčších festivaloch ako sú Goralské slávnosti v Skalitom, Beskydské slávnosti v Turzovke, Kopaničiarske hody v Zákopčí a podobne. Pravidelne vystupujeme na rôznych kysuckých festivaloch, súťažiach a podobne.
Keby sme sa pozreli za hranice nášho regiónu, kde všade ste sa už so súborom predstavili?
Je to v rámci celého Slovenska, často sme na Orave, na Liptove, na Jánošíkových dňoch v Terchovej, na folklórnom festivale Východná. V Čechách napríklad v Dolní Lomné, často chodievame do Chorvátska, Poľska, boli sme i v Turecku, viackrát v Macedónsku, Francúzsku, Portugalsku, Juhoafrickej republike či Švédsku.
Drevár je špecifický i tým, že vystupoval napríklad v takej krajine ako je Mexiko. Ako tamojší obyvatelia vnímali naše zvyky?
Náš folklór prijali domáci vo všetkých krajinách naozaj pozitívne, je to vždy niečo iné, najmä v týchto krajinách ako spomínané Mexiko alebo aj Francúzsko. Je naozaj rozdiel medzi tým, čo máme doma my a tým, na čo sú zvyknutí oni. Ich folklór je úplne iný. Doslova sme ľudí dvíhali zo sedadiel, bol to pre nich zážitok a pre nás povzbudenie pracovať stále ďalej.
A čo ste si z Mexika odniesli vy?
Určite sme si priniesli suveníry, najmä však zážitky, priateľstvá. A naučili sme sa krásnu mexickú pieseň. Takú u nás nepočuť.

Ako sme už spomínali, precestovali ste aj mnoho iných krajín, minulý rok ste boli v Macedónsku. Ako vzniká spolupráca so zahraničím a FS Drevár?
Väčšinou ide o nadviazanie spolupráce s krajinami, ktorá následne pretrváva či už príležitostne alebo pravidelne každý rok. Niekedy spolupracujeme s rôznymi firmami, cestovnými kanceláriami, ktoré nás odporučia do určitej krajiny. Je to vždy potešenie, na jednej strane pre mňa ako vedúceho a na strane druhej aj odmena pre členov súboru.
Vašimi nasledovníkmi sú vaši synovia - Jozef je spolu s manželkou Katkou hlavným vedúcim tanečnej zložky a Marek je primášom hudby. Kráčali po tejto ceste z vlastnej vôle, alebo ste ich aj trošku nasmerovali?
Som rád, že o súbor je do budúcnosti naozaj postarané. Pre túto cestu sa rozhodli sami. Väčšinou so mnou chodievali na skúšky, podujatia, predstavenia a zapáčilo sa im to. Ja som im odovzdal skúsenosti a oni ich odovzdávajú zasa ďalej. Máme i šikovnú vedúcu speváckej zložky - Dominiku Čimborovú, ktorá keď začne spievať, tak je to naozaj nádhera.
Čo pripravuje pre verejnosť FS Drevár v najbližšej dobe?
Do konca roka máme ešte veľa podujatí u nás na Kysuciach, na Orave aj v okolitých krajinách. Na budúci rok plánujeme vystúpenie aj na Talianskych ostrovoch ako Sicília, Sardínia či Korzika. No a ak Pán Boh dá, tak o dva roky oslávime 40 rokov súboru a určite pripravíme stretnutie všetkých členov súboru od jeho vzniku. Ak mi dovolíte, na záver by som rád povedal, že táto práca nie je len o vedúcom, ale je to o celom kolektíve, ktorý niekedy dlhé hodiny tvrdo pracuje na skúškach, aby výsledok bol pre spokojnosť divákov. Iní mladí majú rôzne záujmy, voľný čas trávia napríklad doma, alebo medzi kamarátmi, tí moji milujú folklór a ja im za to všetkým - či už muzikantom, speváčkam alebo tanečníkom naozaj úprimne ďakujem.

                                           Mgr. Katarína Belková
                                                   KKS v Čadci