V tomto roku si folklórna skupina Staškovanka pripomína 40. výročie svojho vzniku. Počas tohto obdobia sa v skupine vystriedalo mnoho žien i mužov a bolo pripravených množstvo scénických zvykoslovných pásiem. O histórii i súčasnosti tohto zoskupenia nám porozprávala vedúca folklórnej skupiny pani Jarmila Hrtúsová.

hrtsov_jarmila.jpg

 

40 rokov existencie folklórnej skupiny, to je naozaj krásna doba. Popíšte našim čitateľom ako skupina vznikala.
FS Staškovanka začala svoju činnosť v roku 1974 zásluhou Eleny Pupíkovej, vtedy riaditeľky MKS v Staškove a Márie Kaličákovej - speváčky už vtedy bývalej hudobno-speváckej skupiny „Kuderavci". Najskôr sa prezentovali vystúpeniami na rôznych kultúrnych podujatiach v obci. V roku 1976 nacvičili prvé pásmo „Vyháňanie kráv na Juriho". Práve ním získali v Ochodnici prvé miesto a na FF Východná zožali obrovský úspech.

Za tie roky sa tu určite vystriedalo veľa členov. Koľko členov bolo na začiatku a koľkí ste v súčasnosti?
Súbor spočiatku tvorili len ženy, no postupne pribudli heligónkari, muži a mládež. V skupine sa vystriedalo mnoho členov, najmä mládeže. Žiaľ, takí heligónkari a speváci, ktorí boli veľkým prínosom pre folklór ako František Belko ml., Ladislav Maslík st. a Ľudovít Krátky, už navždy odišli do folklórneho neba. V súčasnosti je v skupine 20 stálych členov, ktorí sa menia podľa druhu nacvičovaného pásma.

Keď už spomínate pásma, so skupinou ste ich pripravili naozaj neúrekom. Aké máte v repertoári dnes?
FS nacvičila spolu 19 pásiem a zvyklostí zo života ľudí v našej obci. S mnohými pásmami sme boli úspešní nielen na okresnej, ale aj na celoslovenskej súťaži. Jedným z ocenení, na ktoré je skupina hrdá, je Laureát festivalu hudobného folklóru CASSOVIA FOLK FEST 2007 v Košiciach, kde sme vyhrali celoslovenskú súťaž v kategórii ženských speváckych skupín.

Čitatelia vás môžu vidieť na rôznych podujatiach, festivaloch či slávnostiach. Kde všade ste už vystupovali?
Počas našej existencie sa skupina zúčastnila folklórnych festivalov: v Ochodnici, ktorý pripravuje vaše Kysucké kultúrne stredisko, vo Východnej, Detve, v Poľsku, na Morave a podobne. Každoročne si spomíname na našich starších občanov, ktorí sú umiestnení v domovoch dôchodcov a prichádzame ich potešiť najmä v čase Vianoc krásnymi koledami.

Čo pripravujete pre staškovské obecenstvo v najbližšej dobe?
V priebehu roka absolvuje naša skupina rôzne vystúpenia pripravované v našej obci. Sme teda neodmysliteľnou súčasťou pri rôznych obecných oslavách a príležitostiach počas celého roka. Len nech sa ľudia prídu pozrieť.

So súborom ste účinkovali dokonca i v Slovenskej televízii. Ako prebieha príprava na takéto veľké vystúpenie?
Keďže s pásmom „Vianoce - Štedrý deň" FS Staškovanka vyhrala na FF v Ochodnici v roku 1984 prvé miesto a postúpila na celoslovenskú súťaž v Žiline, Slovenská televízia s nami nahrala krátky film „Štedrá večera-koledy" v Kysuckom skanzene vo Vychylovke. V roku 1998 vystúpila FS Staškovanka na Štedrý deň v programe „Konto nádeje" s vianočnými koledami, kde sme svojou účasťou prispeli finančne na pomoc deťom. Účinkovali sme taktiež v televíznom programe „Kapura - Odpolednena humne" a aj s vianočným programom. V televíznom programe „Nebíčko v papuľke" sme účinkovali s Jarom Židekom a Darinou Hnidkovou.

Vydali ste už niekoľko CD. Čím sú špecifické?
Naša FS nahrala tri CD albumy. Prvé v roku 2006 pod názvom „Kysucké Vianoce" s vianočnými koledami. V roku 2008 s názvom „Z jednej strany Staškova", ktoré obsahuje 27 piesní zo Staškova a okolia a v roku 2011 CD s názvom „Už ja idem mamička od Vás", kde sme nahrali svadobné a regrútske piesne.

Už v úvode sme spomínali, že oslavujete 40 výročie. Pripomenuli ste si túto udalosť aj v skupine, prípadne s bývalými členmi?
Presne tak, pri príležitosti 40. výročia založenia FS Staškovanka, sme 21. júna tohto roku usporiadali oslavu, na ktorú sme pozvali všetkých bývalých členov, ktorí účinkovali a podieľali sa za tých uplynulých 40 rokov na chode FS Staškovanka, vzácnych hostí a sponzorov. Pri dobrej nálade, ktorú dotvárala hudobná skupina Saksonovci, sme si pospomínali, zaspievali si, potešili sa a oslávili tak naše okrúhle výročie.

Venovať sa folklóru v dnešnej dobe nie je určite jednoduché a zároveň i časovo náročné. V čom spočíva tajomstvo vašej odhodlanosti a chuti?
Áno, venovať sa folklóru nie je jednoduché, ale s pochopením a porozumením našich príbuzných a blízkych sa nám to darí už 40 rokov. Za bezproblémový chod vďačí skupina v nemalej miere aj obecnému úradu, ktorý našu skupinu finančne podporuje, vďaka čomu si môžeme zakúpiť nové kroje a rekvizity. Účinkovanie v skupine stojí našich členov veľa námahy a starostí, osobného voľna, ale keď sa dielo podarí, máme všetci dobrý pocit, že naša snaha nebola márna a potlesk divákov je pre nás povzbudením do ďalšej práce.

A na záver: Čo želáte svojej skupine k narodeninám?
Na záver by som chcela- pri príležitosti jubilea našej FS Staškovanka- popriať všetkým súčasným i bývalým členom, ich deťom a rodinám hojnosť Božieho požehnania, veľa spokojnosti v rodinách, ale hlavne veľa zdravia. Staškovský spev nech znie i naďalej krásnymi Kysucami, nech sa naše folklórne dedičstvo ozýva jeho dolinami a nech nám to Kysuce vrátia v podobe potleskov a ocenenia.

Mgr. Katarína Borisová
KKS v Čadci