Súbor Kýčerka pracuje v obci Ochodnica od roku 2004. Sú v ňom zastúpené dievčatá a chlapci vo veku od 6 do 18 rokov. Tieto deti majú k folklóru veľmi blízky vzťah. Svojím programom Kýčerka prezentuje tradície a zvyky slovenského folklóru. Vo svojej práci súbor dáva dôraz na detskú prirodzenosť a hravosť. Snaží sa o čo najautentickejšie podanie folklórneho materiálu a vyvážené využívanie tanečnej, speváckej zložky a detskej hravosti a veselosti. Tanečné a spevácke čísla sú doplnené veselými hrami, prekáračkami a inými scénkami zo života detí na vidieku v minulosti. Súbor Kýčerka sa pravidelne zúčastňuje rôznych festivalov, folklórnych slávností a prehliadok, kde získal už nejedno pekné ocenenie za nápaditosť témy a zaujímavé spracovanie detskej hry. 

 

DFS Bukovinka pracuje ako záujmový krúžok v CVČ v Turzovke pod vedením Mgr. Janky Maďariovej , ktorá sa snaží odovzdať deťom autentický folklór  už desať rokov . Krúžok v tomto školskom roku navštevujú deti od 5 do 16 rokov. Zameriavajú sa predovšetkým na naše kysucké ľudové piesne, zvyky a tradície. V ich repertoári nechýbajú slovenské ľudové piesne, pohybové hry so spevom, detské tančeky a príležitostné piesne. Deti vystupujú v kultúrnych a spoločenských  podujatiach a pri rôznych príležitostiach v meste ( Výstavy, vernisáže, Vianoce – jasličková pobožnosť, Trojkráľový koncert,  Mikuláš, Stavanie a váľanie mája, Uvítanie detí, Deň matiek, Fašiangy, Beskydské slávnosti...).

SANDRA CD 2

 

Predstavujeme Vám Sandru Krčmárikovú - mladú, talentovanú heligonkárku z Kysúc, konkrétne z obce Skalité. Prajeme Vám príjemné pozeranie a počúvanie .

https://www.youtube.com/watch?v=rqQUqcM2GFE

 

 

Vnuk Ján

Janko Vnuk (1952-2020) svojou osobnosťou a tvorbou zanechal v mnohých z nás krásne spomienky a kus svojho láskavého srdca. V jeho tvorivých stopách kráčajú aj synovia.