DFS Slniečko vznikol v máji v roku 2013,vedćou súboru je Miroslava Králiková zo Starej Bystrice, momentálne má súbor 23 členov, sú to detičky od 4 do 8 rokov, máme za sebou niekoľko verejných vystúpení, ako sú Zvrchovanosť v Starej Bystrici, Jánošíkove dni v Terchovej, no vystupujeme aj na rôznych podujatiach v Žilinskom kraji. Venujeme sa detským hrám, folklórnym tancom  a kysuckým tradíciám. 

DFS Oščadnička bol založený 22. januára 1994. Umeleckou vedúcou a pedagógom súboru je Mgr. Veronika Mačuhová. Hudbu pripravuje Anton Pohančeník, učiteľ ZUŠ v Čadci, koncertný majster. Súbor pracuje v Dome kultúry pod správou OÚ. V súbore účinkujú deti od 4 - 15 rokov. V súčasnosti účinkuje v DFS 92 členov. Od založenia súboru až do dnešných dní tancovalo v súbore takmer 600 dievčat a chlapcov. Svojimi piesňami a tancami reprezentuje oblasť Kysúc, no najmä vlastnú obec Oščadnicu, odkiaľ čerpá väčšinu svojich námetov a materiálov pre svoje pásma ako: Pasenie husí, Pasenie oviec, Pasenie koní, Žatva, Svätojánske hry, Vianoce, Šibačka, Oščadnický kermaš, Hry na zvieratká, Varila Hanička, Páranie peria, Strigônsky tanec, Chodenie s májom a iné....

 

Myšlienka založiť  Detský folklórny súbor Nezábudka  vznikol vo februári 2009 na podnet bývalej vedúcej folklórnej skupiny Bukovinka v Rudine.  Súbor ročne navštevuje asi 25 detí vo veku 4-6 rokov. Vedúce súboru sa snažia o to, aby deti spoznali kultúru, kroje, nárečie, piesne, zvyky, tance, jedlá, rôzne ľudové výrobky spojené s Obcou Rudina. Tvorivé námety čerpajú najmä zo svojho okolia a gro tvoria hry, ktoré sú typické pre vek detí navštevujúcich folklórny súbor. Cieľom súboru je rozvíjanie zvykov a tradícií a počas nácvikov v MŠ nacvičujú rôzne piesne a zvyky nadväzujúce na seba v rámci typického obdobia v roku. Repertoár tanečných vystúpení tvoria námety akými sú: (zvyky na Luciu, Ondreja, Priadky, Vianoce, Koledovanie,  Fašiangy, Zrodenie chleba,  Jarné hry a tradície, vynášanie Moreny, stavanie mája...).

  

Členovia DFS Nábrežníček  úspešne reprezentujú Základnú školu Nábrežná Kysucké Nové Mesto už 19 rokov. Pracujú pod vedením Mgr. Štefánie Koptákovej  a Mgr. Kataríny Jakubíkovej, hudobný sprievod na heligónke Mgr. Pavol Kopták. Vytvorili mnoho autentických choreografií tancov, ktoré zachytávajú ľudové zvyky, tradície a remeslá: Vítanie jari, Pernikári, Pri pasení, Tkáčsky stav, Na lúkach a iné. Svojím programom sa predstavili na mnohých akciách v celom Kysuckom regióne, tie najúspešnejšie boli Goralské slávnosti v Skalitom, Kysucký skanzen Vychylovka, krajské folklórne prehliadky  v Dolnom Kubíne, vycestovali i na Medzinárodný detský festival do Kysača v Srbsku.

Folklórny súbor  Makovníček v súčasnosti v CVČ pri ZŠ s MŠ Makov prostredníctvom početných vystúpení už osem rokov šíri   ľudové tradície,  piesne, hry  a povedačky, ktoré sa zrodili  v minulosti na kysuckých pasienkoch,v humnách alebo len tak odpozorovaním života dospelých. Začiatky folklórneho súboru pri ZŠ s MŠ Makov siahajú do roku 2008.V rokoch 2009-2011 v rámci projektu „Deti, pesničky a tance nepoznajú hranice“ so súborom Valášek z Velkých Karlovíc sa etabloval na FS Makovníček.

  

Bol založený v Základnej škole Lodno v októbri 2015 ako záujmový krúžok na podporu zachovania ľudovej kultúry, ľudových piesní  a tancov a vytvorenia vzťahu detí k našim zvykom a tradíciám. Súbor vedie Erika Hoferová, DiS.art z Lodna, ktorá deťom robí sprievod na harmonike. Záujem detí o prácu v súbore je veľký. Za necelý rok absolvovali veľa vystúpení v rámci kultúrnych akcií, ako napr. Stretnutie dôchodcov a starších občanov obce Lodno, Vianočná besiedka ZŠ Lodno, Vianočné trhy v Kys. Lieskovci, Lieskovské leto, Deň matiek, Rozprávačské Lodno. Stretli sa s veľkým úspechom. Veľkú podporu má súbor u riaditeľky školy, tiež u pani starostky obce Lodno.