Ľudové hudby

Muzička spod Grúňa 1 z Vysokej nad Kysucou

Vznik, zostava, obsadenie: Ľudová hudba Muzička spod Grúňa vznikla na prelome rokov 2006 – 2007. Zakladajúcimi členmi a zároveň počiatočnými tvorcami tohto hudobného telesa sú Ján Ošípaník st. a Jozef Jankech. Výhodou zoskupenia v období vývoja, smerovania a formovania muziky bol fakt, že obaja zakladatelia mali kontakt s rôznorodými hudobnými prejavmi, ktoré ovplyvnili hudobné smerovanie a tiež vývoj ich potomkov, ktorí sa tak časom stali súčasťou kolektívu.

LHsLH 141

Ľudová hudba spod Ľadonhory začala písať svoju históriu v roku 1997 vo vadičovskej doline, ktorá od nepamäti žije hudbou, spevom a tancom. Z obcí Dolný a Horný Vadičov sa stretli nadšenci a milovníci tunajšieho folklóru a vytvorili tradičné ľudové zoskupenie, ktoré pokračuje v muzikantskej tradícii vajčovskej doliny.  Ľudová hudba spod Ľadonhory je tradičné zoskupenie muzikantov, zároveň i spevákov, z oblasti Kysuckej vrchoviny.