Muzička spod Grúňa 1 z Vysokej nad Kysucou

Vznik, zostava, obsadenie: Ľudová hudba Muzička spod Grúňa vznikla na prelome rokov 2006 – 2007. Zakladajúcimi členmi a zároveň počiatočnými tvorcami tohto hudobného telesa sú Ján Ošípaník st. a Jozef Jankech. Výhodou zoskupenia v období vývoja, smerovania a formovania muziky bol fakt, že obaja zakladatelia mali kontakt s rôznorodými hudobnými prejavmi, ktoré ovplyvnili hudobné smerovanie a tiež vývoj ich potomkov, ktorí sa tak časom stali súčasťou kolektívu.

V obsadení úplnych začiatkov pozorujeme teda zostavu: Ján Ošipaník st. (primáš), jeho syn Ján Ošipaník ml. (basička), a taktiež dcéra Alžbeta Ošipaníková (druhé husle, kontry); ďalej Jozef Jankech (akordeón), jeho brat Anton Jankech (kontry, basička) a napokon jeho syn Gabriel Jankech (basička). Postupom času a vplyvom rôznych činiteľov sa zoskupenie ustálilo na zostavu: Ján Ošipaník st. (prvé husle, kontry), Jozef Jankech (akordeón, kontrabas), Ján Ošipaník ml. (kontry, husle, basička), Gabriel Jankech (basička, kontrabas, kontry).

Repertoár, inšpirácia

Ťažiskovým a východiskovým repertoárom ľudovej hudby Muzičky spod Grúňa sa spočiatku stal ľudový prejav Vadičovskej a Terchovskej drevenej muzičky. Postupom času sa rozšíril (a rozširuje sa i dodnes) piesňami z rôznych kútov Slovenska, okolitých regiónov, ale taktiež piesňami goralskými i moravskými. V neposlednom rade treba spomenúť piesne KYSUCKÉ – tie naše – ktoré zarezonovali v našich srdciach veľmi-veľmi hlboko, a ktoré si s nadšením a hrdosťou zahráme ako spomienku a odkaz našich predkov, ktorí im vdýchli život.

Činnosť

V rámci svojej činnosti je Muzička ochotná s radosťou obohatiť ľudovou piesňou svadobné chodníky a hostiny, oslavy, jubileá, spoločenské a kultúrne programy, festivaly, firemné akcie... Muzička za roky svojho pôsobenia taktiež stihla hudobne doprevádzať mnoho speváckych a folklórnych skupín, a tiež niekoľko sólistov z blízkeho okolia. Každá spolupráca dokáže vytvoriť pevné a trvácne vzťahy, priniesť mnoho prijemných, veselých a spoločných zážitkov a taktiež rozšíriť obzor jednoduchej dedinskej ľudovej hudby.

Poďakovanie

Za svoju činnosť, rast, rozvoj a uplatnenie sa v rámci rôznych festivalov doma i v zahraničí, Muzička spod Grúňa ďakuje všetkým, ktorí svojou činnosťou, pôsobením, rozprávaním, radami a pripomienkami posunuli a priviedli ľudovú hudbu do šatu, v ktorom sa nachádza i v súčasnosti. Mená týchto ľudí poctivo nosíme v mysli. Ďakujeme.