Folklórne skupiny

FSk Klokočov 1

Je skutočne vzácne a obdivuhodné, že aj v dnešnej dobe niektorí ľudia venujú svoj voľný čas ľudovým tradíciám a piesňam, čím zanechávajú budúcim generáciám posolstvo našich starých mám a otcov. Je tomu tak aj v obci Klokočov, kde na podnet Anny Bielčikovej v roku 1984 založili FSk Klokočov, ktorého vedúcou bola v tom čase Anna Vnuková.

FSK VAJČOVCI

Folklór v Hornom Vadičove má bohatú históriu a aj v súčasnej dobe ho  uchovávajú a prezentujú širokej verejnosti viaceré hudobné zoskupenia, sólisti a folklórna skupina „Vajčovci“ z Horného Vadičova. Folklórna skupina obnovila svoju činnosť v roku 2009 po takmer desaťročnej odmlke na podnet zanieteného folkloristu s bohatými skúsenosťami Kamila Urbaníka – staronového vedúceho, ktorého na poste vedúceho folklórnej skupiny v roku 2014 vystriedala Veronika Hoštákova a Kamil Urbanik naďalej pracuje ako umelecký vedúci. Cieľom folklórnej skupiny je prezentovať a uchovať živé nielen piesne a tance našich predkov, ale aj rôzne zvyky a uchovanie autentickosti vadičovského kroja.

Viglasanka2

FSk Vigľašanka z Olešnej v roku 2019 oslávila krásne 30-te výročie svojho založenia. Dostala názov podľa vŕškov, ktoré lemujú našu obec: Vigľaš a Vigľaška. S myšlienkou založenia skupiny prišli pani Anna Hurínová, Anna Veselková a Soňa Šedivá. Postupne sa k nim pridávali ženy, ktorých záľubou boli ľudové tradície a folklór, a v roku 1989 vzniklo čisto ženské zoskupenie, ktorého repertoárom boli hlavne ľudové piesne – trávnice. 

 VRABČIAR

Folklórna skupina (FSk) vznikla v roku 1977 v Krásne nad Kysucou, ako ženská folklórna skupina. Postupom času, vznikom mesta Krásna na Kysucou sa FSk rozrástla o mužov.
Námety na scénické spracovanie pásiem a zvykov čerpá z autentických výpovedí predkov, ako i piesňového repertoáru mesta a regiónu. Svojimi vystúpeniami i približuje život a zvyky našich predkov: Drápanie peria, Zvyky jari – Vynášanie Moreny, Sadenie zemiakov, Pletenie košíkov – U košikára, Svätojánske ohne- Pasenie kráv, Čarovanie, Kutie kosy, Zbieranie liečivých bylín, Príprava na svadbu, Čepčenie nevesty, Dlávenie kapusty, Ondrejovské zvyky, Na Luciu, Odchod do Ameriky.

122070939 369285097843266 1154031407019115704 n

Ženská folklórna skupina Turzovanka má miesto pôsobenia v hornokysuckom meste  Turzovka. Folklórny život v tomto   meste je  viac ako 16 rokov spojený s jej činnosťou. Vznikla z iniciatívy piatich žien a  prijala názov Ženská folklórna skupina Turzovanka.