FS Bystrica 2021

Zakladatelia sú manželia Jan Jančula a Mária Jančulová. Folklórny súbor Bystrica z Novej Bystrice vznikol 15.7.2012. V súčasnej dobe má súbor 35 členoch. Ľudová hudba Kováčovci, Ľudová hudba Potočiari sú súčasťou súboru, taktiež dievčenská spevácka skupina a mali heligonkári Kováčová.

Muzička spod Grúňa 1 z Vysokej nad Kysucou

Vznik, zostava, obsadenie: Ľudová hudba Muzička spod Grúňa vznikla na prelome rokov 2006 – 2007. Zakladajúcimi členmi a zároveň počiatočnými tvorcami tohto hudobného telesa sú Ján Ošípaník st. a Jozef Jankech. Výhodou zoskupenia v období vývoja, smerovania a formovania muziky bol fakt, že obaja zakladatelia mali kontakt s rôznorodými hudobnými prejavmi, ktoré ovplyvnili hudobné smerovanie a tiež vývoj ich potomkov, ktorí sa tak časom stali súčasťou kolektívu.