Ľudové remeslá

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pre Vás pripravilo výstavu Rudolfa Kvašňovského.

Výstava Vám ponúka k nahliadnutiu vybrané fotografie „zátiší z kováčskej dielne“, nástroje a dekoratívne detaily kovových brán prostredníctvom ktorých môžete objaviť ladnosť jemných tvarov inak chladného tvrdého kovu.

V druhej časti našich exkurzov do  histórie remesla sa zameriame na remeselný cech, jeho charakteristiku a tým aj na kultúru remeselníctva v časoch jeho hlavného rozkvetu.

Remeslo_a_cechy.pdf

 

 Príklad radosti z tvorenia a neustáleho zdokonaľovania svojej zručnosti nájdeme u pani Margity Šupolovej (1947) z Čadce. Plná optimizmu a dobrej nálady tvorí najmä v chalupe v Staškove. 

Remeslo, pôvodne najmä obživa, stále pri nás ostáva ako činnosť tvorivá.
Sme súčasťou špirály dejín, preto si pripomíname, ako to bolo kedysi.
Nasledujúca prezentácia prináša exkurz do histórie remesiel...

Remeslá_a_patróni.pdf