Pre záujemcov o rôzne remeselné techniky máme dnes ukážku prác od pani Edit Sabelovej

 zo Staškova. Podelila sa s nami o svoje milé práce vytvorené technikou plstenia.

 EDIT S 1

Pre záujemcov o túto techniku  pripravujeme v tomto roku workshop s umelcom  odborníkom, ktorý nám túto zaujímavú techniku sprostredkuje teoreticky i prakticky.

Dúfame, že zlepšenie situácie nám už čoskoro umožní zrealizovať toto zaujímavé stretnutie.

V minulosti bolo splsťovanie spôsobom spracovania a zhotovovania textílie z vlny.

SPLSŤOVANIE (filcovanie, valchovanie) - výrobná špecializácia zameraná na zhotovenie textílie technikou plstenia a formovania ovčej vlny a srsti iných zvierat.

Splstenie vlákien nastáva tlakom, trením, hnietením  vlneného rúna vo vlhku a zvýšenej teplote. Vzájomným zachytením a zapletením - splstením vlnených vlákien alebo aj iných živočíšnych vlasov, chlpov, srsti vznikne súvislá pevná textília - plsť. Táto vlastnosť splstenia vlákien sa využíva v remeselných skupinách - Valchárstvo, Súkenníctvo, Klobučníctvo.

Používali sa dve techniky spracovania:

a., plstenie za mokra - valchovaná plsť

Účinkom tepla, vlhka a mydla sa roztvoria šupiny vlnených vlákien (alebo iných srstí), ktoré sa trením, hnetením (valchovaním) nezvratne zapletú - splstia a vznikne  pevná plochá  textília.

b., plstenie za sucha - vypichovaná plsť

Do vlneného rúna sa zapichujú  špeciálne zahnuté ihly šikmo, alebo kolmo, čím sa vlnené vlákna vzájomne zauzlia. Vzniknutá textília sa môže dodatočne napariť, aby bola pevnejšia.

http://www.uluv.sk/product/splstovanie-13837/

https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/sukennictvo/

Plstenie patrí k najstarším textilným technikám.  Ale vďaka tomu, že vlna v zemi rýchlo spráchnivie, nebolo možné nájsť takmer žiadne archeologické nálezy plste. Najstarší nález na Sibíri sa datuje okolo roku 600 pred n. l. Antropológovia sa domnievajú, že plstenie vynašli pastieri. Pastiersky plstený kabát a klobúk poskytuje pastierom odjakživa vynikajúce vlastnosti: vlna v zime hreje a v lete chladí. Zároveň prijíma vlhkosť, ale nevedie ju dovnútra plste: bača zostane v suchu.

Okrem toho vlna viaže škodlivé látky, ktoré reagujú s proteínmi, napríklad formaldehyd. Výskumy dokázali, že plsť dokáže z ovzdušia vyfiltrovať množstvá formaldehydu, ktoré by boli pre ľudí smrteľné. Napríklad v automobiloch, ktoré sú plné syntetických látok, sa odporúča nosiť plstený vankúš z nefarbenej, prírodnej vlny, ktorý z času na čas dáte vyvetrať na slnko.

https://felteco.com/blogs/news/plstenie-co-to-vlastne-je.

V súčasnosti je plstenie predmet záujmovej činnosti a umeleckej tvorby.

 

Mgr. Erika Šuranská 

manažéra pre folklór a ľudové remeslo 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci