Ľudové remeslá

Video: kraslice Juraja Jančulu z Novej Bystrice.

Video: kraslice Miroslavy Perďochovej zo Staškova.

Video: kraslice rodiny Jančulovej z Novej Bystrice.

Pre záujemcov o rôzne remeselné techniky máme dnes ukážku prác od pani Edit Sabelovej

 zo Staškova. Podelila sa s nami o svoje milé práce vytvorené technikou plstenia.

 

Kožuchy zhotovovali a dodnes zhotovujú samoukovia i vyučení majstri „ kožušníci“, ktorí si často sami vyrábali aj kože. V rozličných krajoch Slovenska ich nazývali rôzne , napr. kožuchári, kušnieri, kušniari, kušnír, blanári, gubási. Kožuchy v ľudovom odeve na Slovensku nachádzame v mužskom, ženskom a zriedkavo i v detskom odeve.