Ľudové remeslá

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pripravilo pre Vás výber zo súčasnej ľudovoumeleckej tvorby s veľkonočnou tematikou. 

Video: kraslice Daniely Baligovej z Klokočova.

Video: kraslice Heleny Fulierovej z Turzovky.

Video: kraslice Emílie Vnukovej z Dolného Vadičova