Ľudové remeslá

V utorok 23. augusta 2021 sa uskutočnilo stretnutie kysuckých remeselníkov pod názvom Remeselná dielňa v 21. storočí.

Paličkovaná čipka aj vďaka prácam a snahe Evy Belkovej prenikla v 90-rokoch vo väčšej miere na Kysuce.

 Remeslo v rôznych svojich podobách oslovuje stále mnoho ľudí v našom regióne. Jednou z nich je Jana Hegyiová. Očarila ju práca s hlinou – keramika. Ukážku jej zaujímavý keramických výtvorov sme pre vás pripravili v priestoroch pracoviska prvého kontaktu Mestského úradu v Čadci.