Mgr.ArtDňa 23. augusta 2021 sa v Kysuckej knižnici v Čadci uskutočnil workshop, ktorý bol nielen spoznávaním remeselnej techniky spracovania vlny, ale aj priateľským stretnutím tvorivých žien.


Workshop viedla textilná výtvarníčka pani Mgr. art. Pavla Lazárková-Trizuljaková PhD., ktorá zaujala zaujímavým rozprávaním o technike, s ktorou má dlhoročné skúsenosti vo svojej umeleckej tvorbe.
Pripravila množstvo ukážok rôznych výrobkov a pestrých materiálov a zároveň predstavila techniku mokrého i suchého plstenia.
Pestrá prezentácia techniky zaujala všetky účastníčky workshopu a počas stretnutia si vyskúšali suché plstenie.
Workshop Remeslo srdcom - Plstenie je súčasťou vzdelávacieho projektu Naše Kysuce 2021, ktorý pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

KKS v Čadci

Mgr.Art