Ľudové remeslá

Kysucký kultúrne stredisko v Čadci má dlhoročnú veľmi dobrú spoluprácu s ľudovými výrobcami – remeselníkmi, pôsobiacimi v regióne Kysúc. K najaktívnejším patria rezbári, umeleckí drotári a výrobcovia prútených a drôtených výrobkov a tiež majstri zdobenia veľkonočných vajíčok - kraslíc, kde sa uplatňujú rôzne techniky a výrobcovia klasického medového pečiva. V rámci rôznych výstav a trhov sa prezentujú aj ďalšie techniky - háčkovanie, frivolitkovanie, paličkovanie a vianočné či veľkonočné aranžovanie s použitím rôznych prírodných materiálov. V spolupráci s autormi sme v rámci činnosti v tejto oblasti zorganizovali niekoľko výstav, tvorivých dielní, kurzov a prednášok v obciach a mestách regiónu. Osvedčilo sa nám organizovanie tvorivých dielní v rámci rôznych výstav venovaných ľudovej umeleckej tvorbe a tiež ako sprievodných aktivít v rámci folklórnych festivalov.