Ľudové remeslá

Veľká noc  a s ňou spojené zvykoslovie, ale aj tradície, ktoré sa počas veľkonočných sviatkov
dodržiavali, nám v týchto dňoch už znejú z každej strany. Aj nás, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, inšpirovali k naplneniu obsahu prezentácie remesiel v rámci základných a stredných škôl regiónu Kysúc.
Naši kysuckí remeselníci predviedli žiakom pletenie košíkov a korbáčov : Jozef Šulek z Olešnej, veľkonočné aranžovanie ikebán: Jarmila Kupková z Turzovky, veľkonočné zdobenie perníčkov a medovníčkov: Júlia Masnicová z Makova, Viera Kullová z Čierneho, Margita Šupolová z Čadce, Mária Vaňovcová z Čadce, ale aj rezbárske umenie: Anton Kadura z Podvysokej.

  
  
Vajce patrí k neodmysliteľným prvkom veľkonočných sviatkov. Je symbolom neustáleho obnovovania a nepretržitosti života a dodnes má významné miesto v našich tradíciách.
V kraslici sa spája krása a úžitok. Spôsob ich farbenia vychádzal z prírodných farbív.
U nás na Kysuciach sa jednoducho zdobili varením v cibuľovej šupke, jelšovej kôre, škrupinách orecha, šafráne a pod. Jednou z najstarších techník bolo oblepovanie vajíčok rôznymi lístočkami a trávami a potom takto obložené sa varili vo farbive. Na mieste, kde bol priložený lístoček, ostával iný odtieň a vajíčko malo rastlinný motív. Ďalšou technikou bolo voskovanie. Vosk sa nanášal do rôznych ornamentov na vajíčko špendlíkom alebo tenučkou trubičkou. Najstaršie ornamenty boli geometrické tvary, odpozorované z prírody - bodky, čiarky, kosoštvorce, línie, vlnovky, neskôr pribúdali rastlinné motívy, potom zvieracie a dokonca i písmo - veršíky a pod. Ďalšou technikou bolo vyškrabávanie a v niektorých oblastiach aj leptanie. Na Horných Kysuciach je ešte živý zvyk, zdobiť vajíčka prifarbenou sitinou z močiarnej trávy. Zaujímavý spôsob zdobenia je – zdobiť vajíčka odrôtovaním, buď medeným, alebo strieborným drôtikom.

 

Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Mesto Čadca, KIC - Dom kultúry Čadca Vás srdečne pozývajú na VIANOČNÉ TRHY - prezentáciu ľudových výrobcov zo Slovenska  a Česka, ktoré sa uskutočnia dňa 18. decembra 2009 od 10.00 do 18.00 na Matičnom námestí a Palárikovej ulici v Čadci.
Navštívte vianočné trhy, nakúpite originálne darčeky pod stromček.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Kysucké múzeum v Čadci

Vás srdečne pozývajú na dokumentárnu výstavu NOVINY A ČASOPISY Slovákov žijúcich v západnej Európe. Výstava bude inštalovaná v priestoroch Kysuckého múzea v Čadci v termíne od 11. novembra  do 21. decembra 2009.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci vyhlasuje 5. ročník regionálnej súťaže pre ZŠ a ZUŠ o najkrajšieho šarkana. Regionálna súťaž v tvorbe šarkanov  je zároveň spojená s ich  výstavou v Dome kultúry v termíne od 6. - 25. októbra 2009. Súťaž má za úlohu rozvíjať fantáziu detí v rámci voľnočasových aktivít. V krajine šarkanov budú dve kategórie: Kategória A - žiaci ZŠ - 3 vecné ceny, Kategória B - žiaci ZUŠ - 3 vecné ceny. Vernisáž výstavy a ocenenie najlepších prác: 6.10.2009 o 14.00 hod.

Šarkany treba priniesť alebo poslať na adresu: Kysucké kultúrne stredisko Ul. Moyzesova 50, 022 01 Čadca do 5.10.2009.

Usporiadatelia: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, KIC - Dom kultúry Čadca, Základné školy, ZUŠ regiónu Kysúc.

 

 

Kysucký kultúrne stredisko v Čadci má dlhoročnú veľmi dobrú spoluprácu s ľudovými výrobcami – remeselníkmi, pôsobiacimi v regióne Kysúc. K najaktívnejším patria rezbári, umeleckí drotári a výrobcovia prútených a drôtených výrobkov a tiež majstri zdobenia veľkonočných vajíčok - kraslíc, kde sa uplatňujú rôzne techniky a výrobcovia klasického medového pečiva. V rámci rôznych výstav a trhov sa prezentujú aj ďalšie techniky - háčkovanie, frivolitkovanie, paličkovanie a vianočné či veľkonočné aranžovanie s použitím rôznych prírodných materiálov. V spolupráci s autormi sme v rámci činnosti v tejto oblasti zorganizovali niekoľko výstav, tvorivých dielní, kurzov a prednášok v obciach a mestách regiónu. Osvedčilo sa nám organizovanie tvorivých dielní v rámci rôznych výstav venovaných ľudovej umeleckej tvorbe a tiež ako sprievodných aktivít v rámci folklórnych festivalov.